Budowa na granicy

Budowa na granicy

Dwie firmy – Budimex oraz Unibep (połączony w konsorcjum ze spółką zależną Budrex) budują zaporę na granicy polsko-białoruskiej. Prace już się rozpoczęły. Ich koszt to 1,6 mld zł. Długość bariery to 186 km, z czego Budimex zrealizuje 105 km, a Unibep 80,7 km. Zadanie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu inwestycji, którą podzielona jest na cztery odcinki. Całość ma zostać zakończona w ciągu 150 dni.

Zapora chroniąca nasze granice przed nielegalnym przekroczeniem składać się będzie ze stalowych słupów zwieńczonych zwojem drutu kolczastego, wyposażonych w kamery i czujniki ruchu. Elementy ze stali (których będzie 50 tys ton) dostarczą dwie polskie firmy – Mostostal Siedlce oraz Węglokoks S.A.
Wartość samych prac budowlanych wyniesie 523,5 mln złotych (mz)

Powrót na górę