Oświadczenie Iveco Group

Oświadczenie Iveco Group

Iveco Group od najwcześniejszych etapów śledzi tragiczną sytuację spowodowaną inwazją na Ukrainę oraz konfliktem zbrojnym, który rozpoczął się i trwa na terytorium tego kraju. Zdecydowanie potępiamy zbrojną inwazję na niepodległe i wolne państwo i oczywiście przestrzegamy obecnych sankcji nałożonych na Rosję przez Unię Europejską. Jak zawsze dla Iveco Group bezpieczeństwo i dobro naszych pracowników są dla nas najwyższymi priorytetami. Od pierwszych oznak eskalacji, nasze myśli i działania były kierowane wolą wspierania naszych ludzi i ich rodzin oraz chęcią zrozumienia, w jaki najlepszy sposób możemy zaoferować pomoc również naszym dealerom, dostawcom i innym interesariuszom na terenie objętym konfliktem.

Mając na uwadze powyższe,udzielamy wsparcia logistycznego i mieszkaniowego naszym ukraińskim kolegom i ich rodzinom, którzy decydują się przenieść w bezpieczniejsze rejony kraju, a także zapewniamy wsparcie komunikacyjne i pomoc finansową. Pomagamy również naszym kolegom i członkom ich rodzin, którzy mają możliwość opuszczenia kraju, jeśli taka jest ich decyzja. Identyczna opieka, która obejmuje wsparcie prawne i psychologiczne, a także specjalne inicjatywy finansowe dla osób potrzebujących, jest oferowana wszystkim pracownikom dotkniętym tym konfliktem.

Iveco Group to społeczność składająca się z ponad 160 narodowości i jako całość wyrażamy wsparcie dla naszych ludzi w potrzebie. Ponadto podejmujemy działania mające na celu wsparcie ludności cierpiącej z powodu wojny poprzez różnorodne inicjatywy i organizacje, które będą bezpośrednio dostarczać żywność i inne towary potrzebne do zaspokojenia podstawowych potrzeb miejscowej ludności; umożliwią leczenie we włoskim szpitalu dzieci objętych opieką onkologiczną na Ukrainie oraz będą szczególnie aktywnie wspierać prawa kobiet i dzieci, w tym poprzez działania edukacyjne dla uchodźców. Analizujemy również możliwości przekazania darowizn rzeczowych w postaci naszych produktów do wsparcia akcji humanitarnych oraz transportu podstawowych towarów dla ludności cywilnej.

Inf. prasowa Iveco Group

Powrót na górę