Biurowiec „Cradle to Cradle”

Biurowiec „Cradle to Cradle”

Znajdujący się w Amsterdamie obiekt Park 20|20 to pierwszy na świecie w pełni funkcjonalny kompleks biurowy zgodny z koncepcją „Cradle to Cradle”. U podstaw filozofii tej koncepcji leży eliminacja odpadów, czysta energia oraz oszczędność wody. Projektanci z pracowni William McDonough + Partners posłużyli się m.in. masą termiczną, technologią Concrete Core Activation oraz panelami fotowoltaicznymi do zoptymalizowania wydajności energetycznej budynków.

Centrum zbudowano z materiałów posiadających certyfikat Cradle to Cradle. Wykorzystano m.in.sufity Rockfon Eclipse®z certyfikatem na poziomie Silver. Hasłem przyświecającym projektowi było „The Work Benefits, The World Benefits”. Oddaje ono wizję stworzenia zdrowego budynku, który wpływa na zwiększenie produktywności oraz wspaniały klimat dla pracowników.

W kompleksie Park 20|20 poszczególne budynki nie są do siebie podobne. W jednym z nich, kolorowym budynku ogrzewanym z wykorzystaniem masy termicznej, mieści się siedziba holenderskiego biura podróży FOX Vakanties. Wnętrza biura są całkowicie otwarte, pracownicy mogą się widzieć i słyszeć bez żadnych przeszkód. Niewielka liczba ścian i twarde, odbijające dźwięki powierzchnie sprawiły, że dużą wagę przywiązano do projektu akustyki, który musiał wyeliminować hałasy z otoczenia. W tym zadaniu projektantów wspierali eksperci ds. technicznych Rockfon. Oprócz akustyki, nacisk położono także na zapewnienie we wnętrzu dobrej jakości powietrza i naturalnego oświetlenia.

W myśl zasad polityki świadomości energetycznej sufity obiektu Park 20|20 wybudowano z zastosowaniem technologii Concrete Core Activation (CCA). CCA to wysoce wydajny system oszczędzania energii umożliwiający utrzymanie w budynku wymaganych temperatur. Jego wdrożenie i konieczność odziaływania na cały biurowiec ograniczyły jednak możliwości konstrukcyjne sufitu, który nie mógł być zakryty.

Kolejnym wyzwaniem przy tworzeniu komfortowego klimatu wewnętrznego i ograniczaniu transmisji dźwięku było respektowanie architektury budynku. Oznaczało to, że wybrane przez architektów rozwiązanie akustyczne nie mogło kolidować z komfortem cieplnym, zasadami wykorzystywania w budynku wody i gospodarowania energią. Wszystko to sprawiało, że do zoptymalizowania komfortu akustycznego architekci wykorzystali na sufitach wyspy Rockfon Eclipse®, które nie kolidują z technologią Concrete Core Activation. Rockfon Eclipse®posiadają certyfikat Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver.

Inf.prasowa Effective PR

Powrót na górę