Rosną ceny, hamuje produkcja...

Rosną ceny, hamuje produkcja...

Wszyscy to wiemy, a jednak – jak podał GUS, produkcja budowlano-montażowa w kwietniu była o 5,9% niższa niż w marcu. Sytuacji nie poprawia fakt, że porównując dane z pierwszych czterech miesięcy tego roku do roku ubiegłego, widzimy wzrost o 17,5%. Zgodnie z prognozami produkcja powinna rosnąć, jednak budownictwo zaczęło zdecydowanie odczuwać wzrost cen energii, materiałów i surowców.

W stosunku do marca bieżącego roku zaobserwowano spadek wartości robót wśród przed-siębiorstw zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 0,7%, specjalizujących się we wznoszeniu budynków o7,8% oraz realizujących prace budowlane specjalistyczne o 9,6%.

Produkcja budowlano-montażowa w kwietniu 2022 roku, w porównaniu z kwietniem poprzedniego roku, była wyższa zarówno dla robót o charakterze inwestycyjnym – o 4,2%, jak i remontowym – o 17,7% (przed rokiem spadek odpowiednio o 4,1% oraz 4,5%). W okresie styczeń-kwiecień 2022 roku, w odniesieniu do tego samego okresu poprzedniego roku, wystąpił wzrost wartości robót inwestycyjnych o 14,2% (w 2021 r. spadek o 16,4%) o oraz remontowych o 22,6% (w 2021 roku wzrost o 0,4%)

Analitycy spodziewają się hamowania przede wszystkim budownictwa mieszkaniowego, które jeszcze w ubiegłym roku biło rekordy.Wkrótce jednak na nowe mieszkania niewiele osób nie będzie stać... (mz)

Źródło danych: GUS

Powrót na górę