Ratunek dla budownictwa drogowego

Ratunek dla budownictwa drogowego

Rada Ministrów przyjęła projekty uchwał zakładających zwiększenie limitu finansowego Programu Budowy Dróg Krajowych o 2,6 mld zł oraz Programu Budowy 100 Obwodnic o 115 mln zł. Decyzja jest związana z rosnącymi kosztami realizowania inwestycji drogowych, spowodowanymi m.in. wzrostem cen surowców, materiałów i kosztów pracy, a także wojną na Ukrainie. Zwiększone finansowanie obu programów pozwoli na wprowadzenie mechanizmu waloryzacji na poziomie do 10 proc. we wszystkich kontraktach na realizację dróg krajowych

– Branża budowlana od początku konfliktu zgłaszała problemy związane z odpływem pracowników z Ukrainy, wzrostem cen materiałów budowlanych i ograniczeniem dostępności niektórych materiałów budowlanych oraz postulowała o zwiększenie limitów waloryzacji. MI i GDDKiA obserwują sytuację na rynku analizując ceny materiałów i ich dostępność. Jesteśmy także w stałym kontakcie z branżą i wiemy, że sytuacja np. na rynku stali i wyrobów stalowych jest dziś bardzo trudna - zarówno pod względem cen, jak i dostępności. Problemy dotyczą bardzo szerokiego asortymentu: stali konstrukcyjnej, zbrojeniowej, barier, ekranów i innych wyrobów – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.
Wyższy limit waloryzacji pozwoli na ustabilizowanie rynku budowlanego i pozytywnie wpłynie na tempo realizacji programów budowy dróg. Dzięki temu zniwelowane zostanie zagrożenie dla ciągłości prac budowlanych.

Wprowadzony w 2019 r. mechanizm waloryzacji reaguje na zmiany cen i odzwierciedla aktualną sytuację rynkową. Na bieżąco sprawdzane są wskaźniki waloryzacyjne GUS. Eksperci obserwują i analizują m.in. ceny paliwa, cementu, asfaltu, stali i kruszywa, a także średnie wynagrodzenie pracowników branży. Na tej podstawie wyliczany jest wskaźnik korygujący (waloryzujący) cenę.

Zasady waloryzacji obejmują zarówno generalnych wykonawców, jak i podwykonawców wykonujących roboty budowlane i stanowią narzędzie ochrony tych drugich.  Zgodnie z wypracowanymi z branżą budownictwa drogowego zasadami, indeksacja może wynieść maksymalnie 10 proc. wynagrodzenia, przy czym ryzyko wzrostu (ale również spadku cen) dzielone jest pół na pół między inwestora i wykonawcę. W 2020 r. z tytułu waloryzacji płatności za roboty budowlane na realizowanych przez GDDKiA kontraktach wykonawcy otrzymali ok. 235,7 mln zł.

Inf. prasowa Ministerstwo Infrastruktury

Powrót na górę