Koparki Liebherr z kolejowym certyfikatem

Koparki Liebherr z kolejowym certyfikatem

Liebherr-Hydraulikbagger GmbH i partnerzy firmy zajmujący się sprzedażą, wynajmem i serwisem w Niemczech, Austrii i Czechach mają teraz oficjalny certyfikat ECM – niezbędny dla pojazdów kolejowych, jakimi są podczas pracy na torach koparki dwudrogowe. Liebherr projektuje i produkuje koparki dwudrogowe w swojej fabryce w Kirchdorf an der Iller od 1967 roku.

.Zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej każdy pojazd poruszający się po sieci kolejowej powinien posiadać przypisany podmiot odpowiedzialny za utrzymanie, tzw. ECM. Za taki podmiot uznaje się kompetentną organizację, która ma zdolność do zapewnienia utrzymania pojazdów kolejowych zgodnie z ich dokumentacją techniczną oraz obowiązującymi przepisami, np. Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności (TSI)

Pomyślna certyfikacja ECM oznacza, że partnerzy handlowi i serwisowi Liebherr będą autoryzowani i szkoleni w zakresie wykonywania napraw, corocznych przeglądów i przeglądów koparek szynowo-drogowych Liebherr.
Do tej pory dyrektywa, która wymaga kompleksowego systemu zarządzania utrzymaniem, obowiązywała tylko dla pociągów towarowych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu kolejowym została ona zrewidowana i rozszerzona.

Nowa dyrektywa (UE) 2019/779, która weszła w życie w 2019 r., rozszerza zastosowanie na wszystkie pojazdy poruszające się po publicznej sieci kolejowej. Obejmuje to również koparki kolejowo-drogowe Liebherr działające w różnych krajach europejskich, takich jak Niemcy, Austria i Czechy. Kraje spoza UE, takie jak Szwajcaria, również opierają swoje wymagania na tym rozporządzeniu. Pojazdy, które nie są przypisane do podmiotu ECM, nie mogą być już eksploatowane w ruchu kolejowym.

Inf. prasowa i zdjęcie: Liebherr

 

Powrót na górę