Nowe władze Związku Polskiego Leasingu

Pod koniec maja br. odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Polskiego Leasingu. Na stanowisko Przewodniczącego Rady ZPL.wybrała Pawła Pacha, Prezesa Zarządu PKO Leasing, Obecnie Rada ZPL liczy dziewięciu członków i została wybrana na trzyletnią kadencję, która zakończy się w 2025 r. Prezesem Zarządu ZPL jest Tomasz Sudaj, ekspert związany z branżą finansową od blisko 20 lat. Prezes ZPL kieruje pracami związku i reprezentuje go na zewnątrz, natomiast Rada Związku sprawuje stały nadzór nad działalnością zarządu.

Wiceprzewodniczącymi Rady ZPL, na mocy ostatnich wyborów, zostali:
Robert Antczak - Prezes Zarządu Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów i Dyrektor Generalny Arval Polska,
Marcin Balicki - Prezes Zarządu Millennium Leasing,
Maciej Kijo - Członek Zarządu PEKAO Leasing,
Krzysztof Kowalewski – Wiceprezes Zarządu Santander Leasing Polska,
Rafał Piskorski - Dyrektor Generalny BNP Paribas Leasing Solutions w Polsce, Prezes Zarządu BNP Paribas Lease Group,
Cezary Raczyński - Prezes Zarządu mLeasing,
Adam Sar - Prezes Zarządu ING Lease (Polska),
Radosław Woźniak - Prezes Zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego.

Uroczystym punktem programu Walnego Zebrania ZPL, było przyznanie Andrzejowi Sugajskiemu, dyrektorowi generalnemu, honorowego członkostwa ZPL, w dowód uznania za 16 lat pracy dla Związku Polskiego Leasingu. Tytuł przyznaje Rada Związku za szczególne zasługi na rzecz rozwoju leasingu w Polsce.

Podczas Walnego Zebrania ZPL zostały przeprowadzone także wybory do Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego ZPL. Eksperci wybrani do ww. organów statutowych ZPL pracują społecznie na rzecz rozwoju polskiej branży leasingowej.

Na zdjęciu: Paweł Pach, nowy przewodniczący Rady ZPL

Inf. prasowa i zdjęcie: Związek Polskiego Leasingu

Powrót na górę