Rekomendacje

Reklama


Mascus.pl

Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej przyjęliśmy prawodawstwo unijne również w zakresie bezpieczeństwa maszyn, które zostało transponowane do prawa polskiego w postaci Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.
Rozporządzenie nałożyło na wszystkich przedsiębiorców obowiązek dostosowania do minimalnych wymagań bezpieczeństwa w terminie 1 stycznia 2006 r., wszystkich maszyn zakupionych przed 1 stycznia 2003 r.


Dla ułatwienia wszystkim chętnym możliwości sprawdzenia swoich maszyn pod względem bezpieczeństwa i otrzymania potwierdzającego je certyfikatu, Stowarzyszenie Dystrybutorów Maszyn Budowlanych wspólnie z Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego opracowało i wdrożyło System oceny maszyn używanych na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia. System został oparty o sieć autoryzowanych serwisów maszyn budowlanych pokrywających swoją działalnością obszar całego kraju. Po roku działania systemu okazało się, że serwisy dokonały zaledwie ok. 130 ocen maszyn, przy czym 90% z nich zostało dokonanych na maszynach budowlanych ale  pracujących w kopalniach, nie na placach budów.

Wszystkie serwisy wyraziły zbieżną opinię na temat barier, na jakie natrafiły działając w ramach systemu. W szczególności uczestnicy systemu wskazali na:
- bardzo niski poziom wiedzy na temat obowiązku dostosowania maszyn do minimalnych wymagań bezpieczeństwa wśród użytkowników maszyn. W szczególności dotyczy to elementów obudowy wykopów, które według powszechnego mniemania nie podlegają rygorom Rozporządzenia, a tak nie jest.
- powszechną niechęć do przeprowadzenia oceny własnych maszyn, gdyż wiąże się to z nakładami pracy, czasu i pieniędzy,
- brakiem kontroli spełnienia zapisów Rozporządzenia ze strony uprawnionych organów w zakresie maszyn i urządzeń budowlanych.
 

 Więcej na ten temat będą Państwo mogli przeczytać w najnowszym numerze „Pośrednika Budowlanego".

 
Zdjęcie tygodnia
Zamów PosBudNews
Zapraszamy na film
Please update your Flash Player to view content.
Plac Budowy Sp. ZOO


Dwumiesięcznik o maszynach, narzędziach i sprzęcie budowlanym ukazujący się od 1996 roku, dostępny wyłącznie w prenumeracie. Źródło wiedzy o nowościach na rynku, publikuje relacje, reportaże i prezentacje z polskich i zagranicznych placów budowy. Wyposażenie naszych dziennikarzy to dyktafon, aparat i ...kalosze!


Jedyny na rynku dwumiesięcznik o serwisie i eksploatacji, poświęcony problemom codziennej obsługi, napraw, doboru części zamiennych, komponentów. Przydatny, a nawet niezbędny dla każdego użytkownika maszyny. Kolportowany bezpłatnie. Dostępny wyłącznie w prenumeracie.Filmy o maszynach i pojazdach budowlanych!

Z kamerą docieramy wszędzie tam, gdzie mogą pracować maszyny. Pokazy, imprezy, targi, rozmowy, prezentacje maszyn i narzędzi, place budowy – słowami po prostu nie da się opisać tego, co pokazujemy na filmach.