Go to Top

Systemy Trimble 3D na lotnisku w Rzeszowie

Lotnisko w Rzeszowie przechodziło remont polegający na wymianie warstwy ścieralnej w pasie startowym. Prace prowadzone były z wykorzystaniem systemów sterowania maszynami 3D, co zapewniało osiągnięcie odpowiedniego standardu nawierzchni, a także ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót. Generalny wykonawca, firma Skanska, wybrał system Trimble dostarczony przez spółkę SITECH Poland. Najpierw był on wykorzystywany na rozściełaczach w celu wykonania warstwy profilującej, zaś na kolejnym etapie prac był stosowany na frezarkach, umożliwiając przygotowanie idealnie płaskiego podłoża pod nową, pięciocentymetrową warstwę ścieralną. 

Aby nie zakłócać normalnego funkcjonowania portu, wszystkie prace odbywały się tylko w nocy. Jedną z nich spędziliśmy na płycie lotniska, towarzysząc wykonawcy zlecenia. Musimy przyznać, że organizacja i przebieg robót bardzo nam zaimponowały. W czasie kilku godzin sfrezowano i położono nawierzchnię na fragmencie pasa o długości 130 i szerokości 45 m. W niektórych momentach na tym obszarze pracowało nawet kilkadziesiąt maszyn i pojazdów, ale każdy operator i kierowca dokładnie wiedział, co ma robić i jak spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa.

 

 

 

Copyright © 2014 posbud.pl.
All Rights Reserved.