Polityka prywatności

Dbamy o prywatność naszych Czytelników. W związku z wejściem w życie zapisów  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – w skrócie RODO – informujemy, że administratorem Państwa danych jest Poland Marketing Barański Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Pasaż Ursynowski 1/45.
Odbiorca newslettera ma:
  1.  Prawo do sprostowania danych czyli poprawienia ich, gdy są błędne, uległy zmianie lub się zdezaktualizowały
  2.  Prawo  do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych.
  3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania.
  4. Prawo dostępu do danych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania swoich danych osobowych oraz kopii danych.
  5. Prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych lub wskazania innego administratora, któremu chce je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe.
  6. Prawo do sprzeciwu – można w każdym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych:
Jedynym celem przetwarzania danych jest wysyłka newslettera (Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 punkt a RODO.)

Dane te nie są udostępniane innym osobom ani firmom w żadnej formie.

Nasze wydawnictwo nie gromadzi ani nie przetwarza żadnych innych danych Czytelników portalu posbud.pl. Nie korzystamy z cookies.