Liebherr stawia na zielone paliwo

Liebherr stawia na zielone paliwo

O paliwach ostatnio dyskutuje się dużo, raczej w kontekście politycznym, ale my pozostajemy przy kwestii ekologii. Silniki spalinowe zasilane HVO czyli uwodornionym olejem roślinnym, uwalniają do atmosfery znacznie mniej zanieczyszczeń niż napędzane olejem napędowym pozyskiwanym z ropy naftowej. Maszyna czy pojazd zasilany HVO emituje zero dwutlenku węgla, znacznie mniej NOx oraz cząstek stałych.

Można go także mieszać bez przeszkód i w dowolnych proporcjach z olejem napędowym, co ma znaczenie w przypadku starszych maszyn, które nie mogą być tankowane czystym biodieslem. To wszystko sprawiło, że koncern Liebherr zdecydowanie postawił na ekologiczne paliwo – piszemy o tym w „Pośredniku Budowlanym” 1/2022

Powrót na górę