Drogi trzeba zbudować, ale i utrzymywać!

Na naszych łamach piszemy często o budowie dróg, z kolei na łamach newslettera Poskom.News o letnim i zimowym ich utrzymaniu. Do tych zadań niezbędne są specjalistyczne maszyny, które opisujemy – niektóre zresztą „dają radę” w obu zakresach po wymianie osprzętu. Zapraszamy dziś zatem do lektury najnowszego wydania „Pośrednika Komunalnego” – czasopisma, które tym razem wypełniają przede wszystkim informacje o sprzęcie do utrzymania dróg, jak również wiele innych artykułów, których atutem jest niepowtarzalność, a zdecydowana większość powstała po naszych wizytach w terenie czyli miejscu pracy maszyn

Powrót na górę