Zaskakujące wyniki budownictwa w styczniu!

Zaskakujące wyniki budownictwa w styczniu!

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w styczniu br. była wyższa o 20,8% w porównaniu ze styczniem 2021 (przed rokiem spadek o 10,1%). Produkcja budowlano-montażowa była wyższa zarówno dla robót o charakterze inwestycyjnym – o 21,6%, jak i remontowym – o 19,6%.

Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej w porównaniu do stycznia 2021 roku zwiększyła się we wszystkich działach budownictwa, przy czym w przedsiębiorstwach zajmujących się budową budynków – o 39,0%, w podmiotach realizujących roboty budowlane specjalistyczne -o 14,7%, zaś w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 7,6%. W stosunku do grudnia ub. roku zaobserwowano zmniejszenie wartości prac budowlano-montażowych o 70,8%wśród przedsiębiorstw zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Spadki odnotowały również jednostki wykonująceroboty budowlane specjalistyczne –o 51,5% oraz podmioty specjalizującesię w budowie budynków–o 37,3%.

Produkcja budowlano-montażowa w styczniu br., w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku, była wyższa zarówno dla robót o charakterze inwestycyjnym – o 21,6%, jak i remontowym – o 19,6% (przed rokiem spadek odpowiednio o 15,5% oraz 0,9%).

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w styczniu br. (w cenach stałych) w porównaniu do przeciętnej miesięcznej wartości z roku 2015,wyniosła 79,4.Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 18,5% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. Roku oraz o 19,0% wyższym w porównaniu z grudniem 2021 roku.

Żródło danych: GUS

Powrót na górę