Dla kogo te drogi?

Rząd kreśli plany budowy kolejnych dróg ekspresowych. Nas zastanawia tylko, kto będzie po nich jeździł, a dokładniej – czym? Decyzja o całkowitym odejściu od paliw kopalnych zapadła już w Glasgow, należy zatem zakładać, że za dwadzieścia lat po europejskich drogach poruszać powinny się w większości pojazdy elektryczne. Czy do tego czasu powstanie w Polsce sieć ładowarek, która pozwoli nam podróżować bez ryzyka między miastami (nie mówiąc o wypadach nad weekendy czy wakacje). Dla kogo te drogi?

Czytaj dalej...

Ruszają przetargi na wszystkie odcinki S10

Ogłoszono przetargi na realizację wszystkich czterech odcinków drogi ekspresowej S10 pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem. Droga ekspresowa S10 stanowi jedno z głównych połączeń drogowych w Polsce i jest elementem transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. Docelowo połączy Szczecin, Piłę, Bydgoszcz, Toruń, oraz Płońsk z Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej. Będzie najszybszą trasą łączącą Szczecin z Warszawą. Dzięki wybudowaniu S10 ruch tranzytowy z mocno obciążonej drogi krajowej nr 10 zostanie przeniesiony na nowoczesną drogę szybkiego ruchu.

Czytaj dalej...

Kolejne kilometry Via Baltica

Jak informuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, kierowcy mogą już korzystać z będącego fragmentem Via Baltica nowego odcinka drogi S61 Śniadowo-Łomża Południe.
– Naszym priorytetem jest domknięcie najważniejszych ciągów autostrad i dróg ekspresowych, a także budowa obwodnic na drogach krajowych i ekspresowych. Trasa Via Baltica to jeden z najważniejszych szlaków tranzytowych łączących kraje nadbałtyckie z naszą siecią dróg szybkiego ruchu – powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Czytaj dalej...

Czas pomyśleć o zimie!

Choć lato dopiero się zaczyna, warto pomyśleć o zimie. Ta ostatnia wiele nas nauczyła, bo nagle okazało się, że globalne ocieplenie nie wyklucza wcale długotrwałych mrozów i obfitych opadów śniegu. Takie zimy, jak mieliśmy przez kilka ostatnich lat, chyb nieco nawet rozleniwiły drogowców. Nie mamy tu na myśli sprzętu, bo ten czekał w gotowości niezależnie od aury. Śliskie drogi trzeba było jednak czymś posypać. I nagle wszyscy rzucili się na sól.

Czytaj dalej...

Czy waloryzacja GDDKiA jest wystarczająca?

Tematyka wzrostu cen i działania mechanizmu waloryzacji zdominowały spotkanie Rady Ekspertów przy Ministrze Infrastruktury, które odbyło się online 30 czerwca br. Wzięli w nim udział wiceminister infrastruktury Rafał Weber oraz członkowie Rady Ekspertów, m.in. z Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa (OIGD) i Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB). Obecni byli również przedstawiciele firm wykonawczych, Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), Urzędu Zamówień Publicznych, Prokuratorii Generalnej RP, Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz GDDKiA.

Czytaj dalej...

Innowacje w drogownictwie

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ogłasza pierwszą edycję konkursu pod nazwą „Innowacje w drogownictwie”. Konkurs adresowany jest do studentów bądź absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych w latach akademickich 2017/2018-2020/2021. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac dyplomowych (magisterskich, inżynierskich, licencjackich), których wyniki mogą być zastosowane w drogownictwie.

Czytaj dalej...

Ruszają prace na drogach

Zakończyła się zimowa przerwa w robotach drogowych. Dziś ruszają prace na prawie tysiącu km dróg w całej Polsce. Obecnie jest to 76 inwestycji. Zgodnie z planem w roku 2021 oddanych do użytku zostanie 390 km dróg ekspresowych i autostrady. Pojawiają się oczywiście przypuszczenia, że nie wszystkie inwestycje uda się zrealizować w terminie. Pierwszy z brzegu przykład to Południowa Obwodnica Warszawy. Choć nawet nowym mostem da się już przejechać, to jednak brakuje połączenia pomiędzy nową przeprawą a trasą A2 czy S8.

Czytaj dalej...

Ponad 385 km nowych dróg w Nowym Roku

Mimo że praca wielu z nas przeniosła się do mieszkań, a głównym tematem rozmów większości pozostają szczepienia, na placach budowy nic się nie zmienia. I całe szczęście. Nowe inwestycje są nam potrzebne także po to, by w zablokowanej częściowo gospodarce jednak coś się działo! Jak deklaruje GDDKiA w 2021 roku planowane jest oddanie do użytku co najmniej 385 km nowych dróg krajowych – w tym niemal 40 km autostrad i ponad 308 km dróg ekspresowych (oraz ponad 37 km dróg krajowych).

Czytaj dalej...

Kolejne 3 mld zł na drogi samorządowe

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Infrastruktury. Dzięki zwiększeniu dofinansowania o 3 mld zł Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (wcześniej Fundusz Dróg Samorządowych) będzie dysponował łącznie kwotą 39 mld zł.  – Kolejny raz poszerzamy zakres rządowego wsparcia dla dróg samorządowych. Dodatkowe 3 mld zł przeznaczymy na dofinansowanie budowy obwodnic na drogach wojewódzkich oraz budowy, remontów i modernizacji dróg w dużych miastach – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Czytaj dalej...

Pandemia nie zatrzymuje budowy dróg

Mimo stopniowo coraz szerzej obejmujących różne dziedziny życia ograniczeń wykonawcy nie przerywają pracy na budowach. Ogłaszanie nowych przetargów i podpisywanie kolejnych umów jest niezbędne dla utrzymania stabilności na rynku budowlanym, co w obecnej sytuacji jest kluczowe dla całej gospodarki – deklaruje GDDKiA.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS