Open-S ułatwia pracę operatorów

Open-S ułatwia pracę operatorów

Open-S, otwarty standard dla w pełni automatycznych szybkozłą̨czy do koparek, ma na celu ułatwienie życia użytkownikom. Dzięki niemų operatorzy maszyn będą moglį łączyć szybkozłącza, głowice uchylno-obrotowe i narzędzia robocze pochodzące od różnych kierujących się owym standardem producentów – z pełnym przekonaniem, że łączone elementy będą doskonale współpracowały. Produkty zgodne z wymaganiami standardu noszą oznaczenie „Open-S”.

– Otwarte standardy czynią̨ ułatwiają codzienne życie, bez wzglę̨du na to, czy chodzi o gniazda elektryczne, o złącza komputerowe czy o szybkozłącza koparek – przekonuje Stefan Stockhaus, dyrektor generalny w Steelwrist AB. – Open-S bazuje na niezależ̇nej, dobrze już̇ znanej i w pełni akceptowanej przez rynek koncepcji szybkozłącza, jakim jest „Standard S” – dodaje.
To właśnie Stefan Stockhaus, wraz z Andersem Jonssonem, dyrektorem zarządzającym w firmie Rototilt Group AB, zapoczą̨tkował swego czasu prace nad Open-S. – Wyznajemy reguły zdrowej konkurencji, w myś́l któ́rych rynkowi gracze starają̨ się̨ nawzajem prześ́cigać́ przede wszystkim jakoś́cią̨ oferowanych produktó́w – tłumaczy Anders Jonsson. – Nie chcemy utrudniać́ klientom ich działalnoś́ci, wymuszają̨c ograniczanie się przez nich do tego czy innego zastrzeż̇onego standardu. Kupują̨c głowicę̨ uchylno-obrotową̨ produkcji Rototilt, nabywca powinien mieć́ pewność́, ż̇e bę̨dzie do niej pasowało każde narzę̨dzie hydrauliczne skonstruowane w sposó́b zgodny ze standardem Open-S – dodaje dyrektor zarządzający Rototilt Group AB.

Nowy standard ̨oparty został na trzech filarach. Pierwszym z nich jest swoboda wyboru preferowanego osprzętu przez użytkownikó́w koń́cowych. Kolejnymi zaś możliwość korzystania przez nich z niezawodnych rozwiązań w kwestii bezpieczeń́stwa oraz korzyści płyną̨cych z nieprzerwanego rozwoju ̨technologicznego produktów.
 
Zarówno ́Steelwrist, jak i Rototilt odnotowują postępujący wzrost liczby klientó́w skłonnych wdrażać́ takie rozwią̨zania jak standard Open-S. Ułatwia to podwykonawcom podejmowanie działań́ na rzecz pełnej automatyzacji wykorzystywanych przez nich systemó́w szybkozłączy.
Właścicielem praw do standardu Open-S i zarazem podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie nim jest niezależna organizacja Open-S Alliance. Jej kierownictwo stanowi rada złożona z inżynierów reprezentujących firmy członkowskie. W chwįli obecnej są nimį producenci głowic uchylno-obrotowych Steelwrist i Rototilt. Oba przedsiębiorstwa wyrażają przekonanie, że już wkrótce dołączą do nich kolejne firmy. – Chciałbym podkreślić znaczenie kompatybilności urządzeń. Odgrywa ona zasadniczą rolę, dlatego z radoś̨cią powitamy w naszym gronie każdego renomowanego producenta, który jest do końca przekonany o użyteczności otwartego standardu. Prowadzimy zaawanosowanė rozmowy z całym szeregiem firḿ, które zamierzają̨ korzystać ze standardu Open-S – mówi Stefan Stockhaus.

Jacek Barański fot. Steelwrist

(artykuł z najnowszego wydania Pośrednika Budowlanego 1/2021)

Powrót na górę