Leasing wzrastał w 2023 roku

Po trzecim kwartale 2023 r. widać, że branża leasingowa utrzymała stałe tempo wzrostu. Jak podaje Związek Polskiego Leasingu, osiągnął on 14,8 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. W ciągu 9 miesięcy 2023 roku przedsiębiorcy sfinansowali leasingiem lub pożyczką leasingową aktywa o wartości niemal 73 mld zł. W analogicznym okresie roku 2022 było to prawie 63,5 mld zł. Eksperci ZPL przewidują, że koniec 2023 r. może przynieść rekordową kwotę 100 mld zł finansowania udzielonego przedsiębiorcom przez polską branżę leasingu. A jak wypadły w tym zestawieniu maszyny budowlane?

Czytaj dalej...

Nowe władze Związku Polskiego Leasingu

Pod koniec maja br. odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Polskiego Leasingu. Na stanowisko Przewodniczącego Rady ZPL.wybrała Pawła Pacha, Prezesa Zarządu PKO Leasing, Obecnie Rada ZPL liczy dziewięciu członków i została wybrana na trzyletnią kadencję, która zakończy się w 2025 r. Prezesem Zarządu ZPL jest Tomasz Sudaj, ekspert związany z branżą finansową od blisko 20 lat. Prezes ZPL kieruje pracami związku i reprezentuje go na zewnątrz, natomiast Rada Związku sprawuje stały nadzór nad działalnością zarządu.

Czytaj dalej...

Bardzo dobry rok branży leasingowej

Jak podaje Związek Polskiego Leasingu, w 2021r. firmy leasingowe udzieliły łącznego finansowania na poziomie 88 mld zł. Jest to wynik wyższy o 30,7% niż przed rokiem i znacznie przekraczający oczekiwania leasingodawców. Firmy zrzeszone w ZPL koncentrują się na obsłudze transakcji leasingowych, których wartość wyniosła 77,2 mld zł. Rzadziej zawierane są umowy pożyczki (10,8 mld zł w 2021r.).

Czytaj dalej...

Leasing maszyn i pojazdów w górę

Analizując dane polskiego sektora leasingowego Związek Polskiego Leasingu podał, że w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2021 r. firmy leasingowe udzieliły finansowania o łącznej wartości 68,2 mld zł, przy wysokiej, 41,2 proc. dynamice rynku. Od początku roku wzrosła wartość nowych kontraktów dotyczących pojazdów lekkich (37,9% r/r), pojazdów ciężarowych (85,8% r/r) oraz maszyn i urządzeń (25,8% r/r). Związek Polskiego Leasingu publikuje również prognozy dotyczące kolejnych miesięcy w gospodarce.

Czytaj dalej...

Leasing odrabia straty!

Związek Polskiego Leasingu podał, że w I połowie 2021r. firmy leasingowe udzieliły łącznego finansowania o wartości 40,5 mld zł przy dynamice rynku na poziomie 36,2% r/r. To pierwszy tak dobry wynik sektora leasingowego od końca 2018 r., kiedy wartość rynku przekroczyła pułap 82,6 mld zł. Przez kolejne dwa lata (2019 i 2020) sektor leasingowy notował ujemne dynamiki, które zostały przełamane w tym roku.

Czytaj dalej...

Leasing na „mały” sprzęt dla budownictwa

Husqvarna wprowadza firmowy leasing sprzętu dla budownictwa. Zdążyliśmy już przywyknąć do leasingowania koparek, samochodów ciężarowych czy całych linii produkcyjnych. Światowi producenci wychodzą również naprzeciw sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw oferując leasing na urządzenia nabywane za mniejsze kwoty. Husqvarna od niedawna wprowadziła możliwość takiego finansowania na najdrobniejsze urządzenia począwszy od kwoty 3000 zł.

Czytaj dalej...

Leasing po nowemu od 2021

Od 1 stycznia 2021 roku przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zyskają dodatkową ochronę prawną. Na cały sektor finansowy, w tym na firmy leasingowe, nałożony został obowiązek zadbania o jeszcze większą przejrzystość umów oraz zrównania części praw mikroprzedsiębiorców z prawami konsumentów.

Czytaj dalej...

Klienci PKO Leasing mogą liczyć na pomoc banku!

PKO Leasing jest partnerem dla swoich klientów również w trudniejszych czasach, dlatego w związku z pandemią COVID-19 przygotował specjalne rozwiązania, które mają wspierać  przedsiębiorców w prowadzeniu działalności gospodarczej w momencie utraty płynności finansowania. W związku z obecną sytuacją każdy klient, który zgłosi się do PKO Leasing z wnioskiem o zmianę harmonogramu spłat, a dotychczas terminowo regulował zobowiązania wobec naszej spółki, uzyska możliwość odroczenia nawet na 6 miesięcy spłaty raty kapitałowej zawartej w standardowej umowie leasingu lub pożyczki.

Czytaj dalej...

Leasing w roku 2019 - podsumowanie

Związek Polskiego Leasingu podał, że w 2019 r. firmy leasingowe udzieliły łącznego finansowania na poziomie 77,8 mld zł. W większości były to środki wydane na inwestycje firm, przedsiębiorstwa stanowią bowiem 99,4% proc. wszystkich klientów polskiej branży leasingowej. Najwięcej jest wśród nich firm mikro i małych (71,5%), a przedsiębiorstwa o obrotach powyżej 20 mln zł mają 27,9 proc. udział wśród klientów branży leasingowej.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS