Dewelerzy chcą budować więcej

Uważają, że narzucono im zbyt restrykcyjne normy. Do mieszkań muszą budować za dużo miejsc postojowych i placów zabaw. Deweloperzy liczą, że rząd zmieni przepisy. W 2023 roku przekazali klucze do 136,5 tys. lokali. To o 5,2% mniej niż przed rokiem, ale zdaniem deweloperów to jeszcze nie koniec spadków.. W kolejnych latach do użytkowania oddawanych będzie jeszcze mniej mieszkań. 

Czytaj dalej...

Największe firmy budowlane w Polsce

Rok 2023 był trzecim z rzędu z dwucyfrowym nominalnym wzrostem przychodów grupy 40 największych podmiotów budowlanych działających w Polsce, co w dużej mierze było rezultatem ogólnego wzrostu kosztów budowy. Dla dalszego rozwoju grupy największych firm budowlanych konieczne jest szybkie uruchomienie finansowania unijnego dla Polski, tj. całości dostępnych środków z Krajowego Programu Odbudowy oraz budżetu w ramach polityki spójności na lata 2021-2027. Jak wynika z najnowszego raportu firmy badawczej Spectis zatytułowanego „Firmy budowlane w Polsce 2023-2028”, łączne przychody 40 wiodących grup budowlanych w 2022 r. wyniosły 67 mld zł, co stanowiło 30% przychodów całego sektora średnich i dużych firm budowlanych.

Czytaj dalej...

Leasing wzrastał w 2023 roku

Po trzecim kwartale 2023 r. widać, że branża leasingowa utrzymała stałe tempo wzrostu. Jak podaje Związek Polskiego Leasingu, osiągnął on 14,8 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. W ciągu 9 miesięcy 2023 roku przedsiębiorcy sfinansowali leasingiem lub pożyczką leasingową aktywa o wartości niemal 73 mld zł. W analogicznym okresie roku 2022 było to prawie 63,5 mld zł. Eksperci ZPL przewidują, że koniec 2023 r. może przynieść rekordową kwotę 100 mld zł finansowania udzielonego przedsiębiorcom przez polską branżę leasingu. A jak wypadły w tym zestawieniu maszyny budowlane?

Czytaj dalej...

Inwestycje energetyczno-przemysłowe w Polsce

Od początku 2022 r. w Polsce obserwowany jest wyraźny wzrost liczby i wartości zapowiadanych inwestycji. W rezultacie aktualna wartość 210 największych realizowanych i planowanych projektów energetycznych sięga już ponad 530 mld zł. Tymczasem potencjał wykonawczy 80 największych wykonawców energetyczno-przemysłowych działających w Polsce to obecnie 30 mld zł rocznie. Można więc wnioskować, że proces transformacji energetycznej polskiej gospodarki będzie procesem rozłożonym na co najmniej dwie dekady. W portalu posbud.pl publikujemy raport firmy badawczej Spectis zatytułowany „Budownictwo energetyczno-przemysłowe w Polsce 2024-2029”.

Czytaj dalej...

Prognozy gospodarcze KE (komunikat)

Ministerstwo Finansów informuje: Komisja Europejska (KE) prognozuje wzrost realnego PKB na poziomie 0,4 proc. w 2023 r., 2,7 proc. w 2024 r. oraz 3,2 proc. w 2025 r. po wzroście o 5,3 proc. zanotowanym w ubiegłym roku. KE wskazuje, że inflacja HICP osiągnęła już swój szczyt i przewiduje, że wyniesie w tym roku 11,2 proc., a w latach 2024-2025 6,2 proc. oraz 3,8 proc. – Dane KE potwierdzają, że mimo znacznego wzrostu finansowania na cele społeczne, zdrowotne i militarne, polskie finanse publiczne są pod kontrolą. PKB dla Polski KE prognozuje wzrost realnego PKB na poziomie 0,4 proc. w 2023 r., 2,7 proc. w 2024 r. oraz 3,2 proc. w 2025 r. po wzroście o 5,3 proc. zanotowanym w ubiegłym roku.

Czytaj dalej...

Mieszkaniówka w 2023 roku

Główny Urząd Statystyczny podał do publicznej wiadomości statystyki budownictwa mieszkaniowego w 2023 roku. W sierpniu 2023 roku rozpoczęto ogółem budowę blisko 18 tys. lokali. Sierpień okazał się o 11% lepszy niż poprzedni miesiąc – sektor deweloperski odnotował wzrost o ok. 16% przy utrzymującej się na tym samym poziomie liczbie budów rozpoczynanych przez inwestorów indywidualnych – komentuje Mateusz Stachewicz, ekspert Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Pierwsze osiem miesięcy bieżącego roku w sumie pozostaje w dalszym ciągu gorsze niż analogiczny okres roku 2022 – wykazano spadek liczby rozpoczynanych budów mieszkań o 20%. W podobnym spadku pozostają dane dotyczące samych deweloperów z 68 tys. mieszkań rozpoczętych od stycznia do sierpnia wobec 85 tys. mieszkań przed rokiem.

Czytaj dalej...

Rynek konstrukcji drewnianych w Polsce

Rosnąca popularność budownictwa drewnianego w połączeniu z rosnącymi cenami drewna sprawiły, że w ciągu zaledwie pięciu lat wartość rynku konstrukcji drewnianych w Polsce uległa podwojeniu. Duża w tym zasługa sprzedaży zagranicznej, która w minionych latach odpowiadała za blisko 60% przychodów polskich producentów. Perspektywy dla budownictwa drewnianego do 2028 r. są bardzo obiecujące, choć, podobnie jak w innych segmentach budownictwa, nie obędzie się bez przejściowej korekty. Co przeczytać można w raporcie firmy badawczej Spectis?

Czytaj dalej...

Branży budowlanej grozi zapaść

Nieefektywne mechanizmy waloryzacji kontraktów na polskim rynku budowlanym muszą zostać szybko zweryfikowane. Jeżeli do tego nie dojdzie, branży budowlanej grozi poważna zapaść – to główny wniosek z debaty ekspertów, którą w Centrum Prasowym PAP zorganizował Polski Związek Pracodawców Budownictwa. Polski sektor budownictwa znajduje się obecnie pod wpływem dwóch negatywnych zjawisk. Nadzwyczajny wzrost cen materiałów z lat 2021-2022, wysokie ceny paliw, ponadprzeciętna dynamika wzrostu wynagrodzeń oraz rosnące koszty obsługi kredytu i leasingu wywindowały koszty działalności firm budowlanych do niebotycznych rozmiarów. Jak można temu zaradzić – mówili eksperci.

Czytaj dalej...

Rekordy na rynku prefabrykacji betonowej

Jak wynika z najnowszego raportu firmy badawczej Spectis „Rynek ciężkiej prefabrykacji betonowej w Polsce 2023-2028”, całkowite przychody 50. największych producentów prefabrykatów w 2021 r. wyniosły rekordowe 5,5 mld zł, z czego 65% przypadło na elementy prefabrykowane. Oznacza to, że wartość rynku ciężkiej prefabrykacji betonowej w 2021 r. wyniosła rekordowe 3,5 mld zł. Specjaliści oceniają, że do 2025 r. wartość rynku sięgnie 5 mld zł.

Czytaj dalej...

CPK, atom, Port Gdański...co jeszcze?

Jak ocenia Bartłomiej Sosna, analityk Spectis, potencjał polskiego rynku budowlanego w perspektywie do 2028 r. pozostaje znaczący. Decydują o tym ambitne programy inwestycyjne w zakresie budownictwa drogowego i kolejowego, transformacja energetyczna polskiej gospodarki, rozwój rynku e-commerce oraz ożywienie w budownictwie militarnym. Zdecydowana większość planowanych inwestycji zlokalizowana jest na obszarze sześciu najbardziej rozwiniętych województw, które łącznie odpowiadają za dwie trzecie rynku budowlanego.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS