Tysiąc największych inwestycji budowlanych w Polsce

Kontynuacja ambitnych programów inwestycyjnych w zakresie budownictwa infrastruktury transportu, odbudowa rynku budownictwa mieszkaniowego w największych aglomeracjach, rozwój sektora morskich farm wiatrowych, przygotowania do budowy pierwszych bloków jądrowych, realizacja unijnej polityki spójności na lata 2021-2027, a także ożywienie w budownictwie militarnym i program Tarcza Wschód powodują, że potencjał polskiego rynku budowlanego w perspektywie do 2029 r. pozostaje znaczący. Zdecydowana większość planowanych inwestycji zlokalizowana jest na obszarze sześciu najbardziej rozwiniętych województw, które łącznie odpowiadają za dwie trzecie rynku budowlanego.
Publikujemy raport firmy badawczej Spectis „Rynek budowlany w Polsce 2024-2029 – analiza 16 województw”.

Czytaj dalej...

Czy polskie budownictwo boi się innowacji?

Niemal 80% respondentów z polskiej branży budowlanej uważa, że nowe technologie w ich firmach i zespołach wprowadza się trudno lub bardzo trudno. Nie mają jednak wyjścia, ponieważ odpowiedzialne korzystanie z ich potencjału to przyszłość, do której zmierza rynek. Dzieje się tak pod wpływem presji społecznej i środowiskowej, a zarazem finansowej – twierdzą analitycy ThinkCo w raporcie „Budownictwo 5.0. Innowacyjne materiały i technologie”. Partnerami strategicznymi opracowania są Wienerberger oraz Autodesk.

Czytaj dalej...

Rzut oka na włoski rynek

W pierwszych trzech miesiącach 2024 r. na rynek włoski wprowadzono 4169 sztuk sprzętu budowlanego, mniej o 22% niż w tym samym okresie 2023 roku. Były to dokładnie 4002 maszyny do robót ziemnych (mniej o 23%) i 167 maszyn drogowych (więcej o 16%) zostało sprzedanych w okresie od stycznia do marca 2024 r. Dane zostały opublikowane podczas corocznego zgromadzenia Unacea. Najnowszy raport tej organizacji prognozuje w 2024 r. spadek od 5 do 8% krajowej sprzedaży sprzętu budowlanego.

Czytaj dalej...

Rynek ciężkiej prefabrykacji betonowej w Polsce

Jak wynika z najnowszego raportu firmy badawczej Spectis zatytułowanego „Rynek ciężkiej prefabrykacji betonowej w Polsce 2024-2029”, całkowite przychody 50 największych producentów prefabrykatów w 2022 r. wyniosły rekordowe 6,7 mld zł, z czego 64% przypadło na elementy prefabrykowane. Oznacza to, że wartość rynku ciężkiej prefabrykacji betonowej w 2022 r. wyniosła rekordowe 4,3 mld zł. W 2023 r. dynamika rynku prefabrykacji wyraźnie spowolniła a jego wartość obniżyła się do ok. 3,8 mld zł, co przełożyło się na ok. 12% spadek w ujęciu nominalnym. Co zakładają prognozy analityków?

Czytaj dalej...

Rekord na rynku betonu towarowego w Polsce

W wyniku znaczącego wzrostu kosztów produkcji (kruszywa, cement, domieszki do betonu, siła robocza, logistyka i transport), w latach 2017-2022 rynek betonu towarowego w Polsce odnotował skokowy wzrost wartości, osiągając 7,5 mld zł. Pomimo przejściowego schłodzenia koniunktury w budownictwie długoterminowe prognozy dla rynku betonu towarowego prezentują się dość stabilnie.

Czytaj dalej...

Dewelerzy chcą budować więcej

Uważają, że narzucono im zbyt restrykcyjne normy. Do mieszkań muszą budować za dużo miejsc postojowych i placów zabaw. Deweloperzy liczą, że rząd zmieni przepisy. W 2023 roku przekazali klucze do 136,5 tys. lokali. To o 5,2% mniej niż przed rokiem, ale zdaniem deweloperów to jeszcze nie koniec spadków.. W kolejnych latach do użytkowania oddawanych będzie jeszcze mniej mieszkań. 

Czytaj dalej...

Największe firmy budowlane w Polsce

Rok 2023 był trzecim z rzędu z dwucyfrowym nominalnym wzrostem przychodów grupy 40 największych podmiotów budowlanych działających w Polsce, co w dużej mierze było rezultatem ogólnego wzrostu kosztów budowy. Dla dalszego rozwoju grupy największych firm budowlanych konieczne jest szybkie uruchomienie finansowania unijnego dla Polski, tj. całości dostępnych środków z Krajowego Programu Odbudowy oraz budżetu w ramach polityki spójności na lata 2021-2027. Jak wynika z najnowszego raportu firmy badawczej Spectis zatytułowanego „Firmy budowlane w Polsce 2023-2028”, łączne przychody 40 wiodących grup budowlanych w 2022 r. wyniosły 67 mld zł, co stanowiło 30% przychodów całego sektora średnich i dużych firm budowlanych.

Czytaj dalej...

Leasing wzrastał w 2023 roku

Po trzecim kwartale 2023 r. widać, że branża leasingowa utrzymała stałe tempo wzrostu. Jak podaje Związek Polskiego Leasingu, osiągnął on 14,8 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. W ciągu 9 miesięcy 2023 roku przedsiębiorcy sfinansowali leasingiem lub pożyczką leasingową aktywa o wartości niemal 73 mld zł. W analogicznym okresie roku 2022 było to prawie 63,5 mld zł. Eksperci ZPL przewidują, że koniec 2023 r. może przynieść rekordową kwotę 100 mld zł finansowania udzielonego przedsiębiorcom przez polską branżę leasingu. A jak wypadły w tym zestawieniu maszyny budowlane?

Czytaj dalej...

Inwestycje energetyczno-przemysłowe w Polsce

Od początku 2022 r. w Polsce obserwowany jest wyraźny wzrost liczby i wartości zapowiadanych inwestycji. W rezultacie aktualna wartość 210 największych realizowanych i planowanych projektów energetycznych sięga już ponad 530 mld zł. Tymczasem potencjał wykonawczy 80 największych wykonawców energetyczno-przemysłowych działających w Polsce to obecnie 30 mld zł rocznie. Można więc wnioskować, że proces transformacji energetycznej polskiej gospodarki będzie procesem rozłożonym na co najmniej dwie dekady. W portalu posbud.pl publikujemy raport firmy badawczej Spectis zatytułowany „Budownictwo energetyczno-przemysłowe w Polsce 2024-2029”.

Czytaj dalej...

Prognozy gospodarcze KE (komunikat)

Ministerstwo Finansów informuje: Komisja Europejska (KE) prognozuje wzrost realnego PKB na poziomie 0,4 proc. w 2023 r., 2,7 proc. w 2024 r. oraz 3,2 proc. w 2025 r. po wzroście o 5,3 proc. zanotowanym w ubiegłym roku. KE wskazuje, że inflacja HICP osiągnęła już swój szczyt i przewiduje, że wyniesie w tym roku 11,2 proc., a w latach 2024-2025 6,2 proc. oraz 3,8 proc. – Dane KE potwierdzają, że mimo znacznego wzrostu finansowania na cele społeczne, zdrowotne i militarne, polskie finanse publiczne są pod kontrolą. PKB dla Polski KE prognozuje wzrost realnego PKB na poziomie 0,4 proc. w 2023 r., 2,7 proc. w 2024 r. oraz 3,2 proc. w 2025 r. po wzroście o 5,3 proc. zanotowanym w ubiegłym roku.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS