eWykonania Zastępcze

eWykonania Zastępcze

Serwis Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego eWykonania Zastępcze to strona, na której przedsiębiorcy mogą szybko i wygodnie znaleźć zlecenia z zakresu prac budowlanych. Są to prace zlecane przez organy administracji architektoniczno-budowlanej i organy nadzoru budowlanego na terenie całego kraju. Osoby indywidualne, firmy, wykonawcy robót budowlanych po zarejestrowaniu się w serwisie mogą wygodnie wyszukać ogłoszenia, a także złożyć ofertę. Jak to działa?

Organy administracji architektoniczno-budowlanej i organy nadzoru budowlanego stosują wykonanie zastępcze i szukają do niego wykonawcy, gdy inwestor, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego nie wykonuje obowiązku rozbiórki całości lub części obiektu, robót albo przedłożenia ocen lub ekspertyz technicznych.

Serwis pozwala na przyśpieszenie i skrócenie procedury poszukiwania wykonawcy do realizacji wykonań zastępczych, poszerzenie zasięgu ogłoszeń, które dotychczas trafiały lokalnie do wąskiego grona odbiorców, zachęcenie wykonawców działających w obrębie całego kraju do realizacji wykonań zastępczych na danym terenie, zwiększenie konkurencyjności cenowej ofert.


Serwis eWykonania Zastępcze zwiększa zasięg i szansę na znalezienie wykonawcy. Dzięki temu organy mogą szybciej usunąć potencjalne zagrożenie lub pozbyć się uciążliwości związanej z obiektem budowlanym, który wymaga naprawy czy rozbiórki.

Więcej na stronie: e-wykonaniazastepcze.gunb.gov.pl

Źródło informacji: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Powrót na górę