Razem lepiej: 10. rocznica przejęcia Putzmeistera przez SANY

Razem lepiej: 10. rocznica przejęcia Putzmeistera przez SANY

W tym roku mija 10 lat od przejęcia Putzmeistera przez firmę SANY. Dokładnie w 2012 r. SANY Germany i CITIC PE nabyły 100% udziałów w firmie Putzmeister za kwotę 360 mln euro. Dla SANY, jako młodego wówczas i ambitnego przedsiębiorstwa, był to przełomowy krok. W ciągu minionej dekady Putzmeister, jako czołowy producent maszyn do betonu w Europie, notował stały wzrost i rozwój w ramach Grupy SANY. Wartość sprzedaży Putzmeistera wzrosła z 500 mln euro w 2011 r. do ponad 800 mln euro w 2021 r., dzięki czemu firma utrzymała pozycję lidera na światowym rynku sprzętu do betonu.

Dzięki rozszerzeniu sieci badań i rozwoju, produkcji i sprzedaży na terenie Europy, Ameryki oraz Azji i Pacyfiku firma jest teraz obecna w 154 krajach i regionach świata.
W ostatnich dziesięciu latach firma Putzmeister została włączona do globalnej mapy biznesowej SANY. Obecnie prawie połowa maszyn do produkcji betonu na całym świecie nosi logo Putzmeister lub SANY.

Dla SANY Putzmeister jest skarbnicą doświadczenia w zakresie internacjonalizacji, inteligentnej produkcji oraz koncepcji i praktyk wpisujących się w czwartą rewolucję przemysłową. Dla Putzmeistera z kolei wsparcie finansowe i zasoby SANY wzmacniają zdolność do rozwijania nowych przedsięwzięć.

Współpraca obu firm w dziedzinie badań i rozwoju jest bardzo owocna. Wspólne zespoły badawczo-rozwojowe z powodzeniem wprowadziły na rynek europejski serię V8 oraz 45-metrową pompę do betonu montowaną na samochodzie ciężarowym. Obecnie firmy przejmują inicjatywę na nowej arenie produktów elektrycznych, inteligentnych i cyfrowych. Firma Putzmeister wprowadziła na rynek pierwszą na świecie hybrydową pompę do betonu iONTRON montowaną na samochodzie ciężarowym oraz zastosowała technologię dużych zbiorów danych w procesie produkcji, transportu i wylewania betonu, aby zwiększyć wydajność, funkcjonalność i skuteczność pracy.

Obie firmy wspierają się nawzajem we wchodzeniu na kolejne rynki. Dzięki SANY na chiński rynek trafiło więcej produktów Putzmeistera, takich jak torkretnice, zaprawiarki, pompy przemysłowe i taśmociągi. Również wiele produktów SANY zyskało ogólnoświatową popularność dzięki sieci Putzmeistera.

– W stosunku do wzrostu sprzedaży – powiedział dr Jiang Xiangyang, przedstawiciel prezesa SANY i członek zarządu Putzmeister Holding GmbH – znaczenie przejęcia polega na tym, że umożliwiło ono SANY lepsze poznanie specyfiki firmy wiodącej prym na rynkach zachodnich i w krajach rozwiniętych oraz sposobu zarządzania przedsiębiorstwem.


Do tej pory partnerstwo pomiędzy SANY i Putzmeister przyniosło bardzo pozytywne rezultaty w zakresie szkoleń, wymiany pracowników, badań i rozwoju oraz wzrostu biznesowego. Działanie „ramię w ramię” zapewniło o wiele lepsze wyniki, niż gdyby każda z tych firm działała osobno. Okazało się, że „jeden dodać jeden” w tym przypadku równa się więcej niż dwa.

Źródło informacji: PR Newswire
Zdjęcia SANY Group

Powrót na górę