Co dalej z branżą budowlaną - debata

Co dalej z branżą budowlaną - debata

– Branża budowlana najpóźniej wchodzi w kryzys, a jednocześnie najdłużej z niego wychodzi. Potrzeba koordynacji działań, aby ochronić polski rynek i ściśle egzekwować przepisy – twierdzi Józef Zubelewicz, członek rady PZPB, udziałowiec Erbud SA. Debatę ekspertów w Centrum Prasowym PAP zorganizował Polski Związek Pracodawców Budownictwa. Publikujemy drugą część relacji z tego spotkania (pierwszą przeczytać można w naszym portalu). Jako jeden z problemów rynku wskazał egzotyczne konsorcja.

– „Egzotyczne” konsorcjum to mała firma z Polski plus firma spoza UE, która chce wejść na nasz rynek. Takie „konsorcjum” wygrywa przetarg. Ochrona rynku przed takim procederem jest czymś naturalnym – uważa Józef Zubelewicz. – Dotyczy to firm z Chin, Turcji, Kazachstanu czy Korei Południowej. Polskim firmom trudno konkurować z konsorcjami, które mają niższe koszty, które nie budują trwałej infrastruktury w naszym kraju, a tylko chcą pozyskiwać podwykonawców – doprecyzował dr Damian Kaźmierczak, członek zarządu PZPB.

O względnie niezłej sytuacji projektantów budowlanych mówi z kolei Marek Rytlewski, przewodniczący Rady Związku Ogólnopolskiego Projektantów i Inżynierów (ZOPI), prezes zarządu spółki Transprojekt Gdański.

– Składnikiem rynku budowlanego są również projektanci. Naszej części sektora nie grozi zapaść. Jednak zagrożone są biura projektowe, które związane są tylko z jednym inwestorem. Jeżeli on będzie miał kłopoty, projektant również to odczuje – wyjaśnił prezes Rytlewski.

– Jako branża nie odczuwamy, że kolej traktowana jest priorytetowo – mówiła Marita Szustak, prezes Izby Gospodarczej Transportu Lądowego, wiodącej organizacji firm z obszaru budownictwa kolejowego. – Zapaść inwestycyjna, która doskwiera naszemu sektorowi nie zdarzyła się od lat. Mamy bardzo dużo projektów, ale puste konta. To największy problem, z którym musimy się borykać.

Marek Budzisz, dziennikarz, publicysta, pisarz, ekspert ds. rynków wschodnich w Strategy & Future, mówił o szansach i ryzyku dla polskiego budownictwa związanych z przyszłą odbudową Ukrainy.

– Proces odbudowy Ukrainy – jeżeli ruszy – będzie odłożony w czasie. Optymistyczne założenia były takie, że PKB Ukrainy w 2030 r. osiągnie wynik sprzed wybuchu wojny. Jednak wydaje się to nierealne. Pewne jest, że proces odbudowy Ukrainy wpłynie na polski rynek budowlany. Pamiętać bowiem trzeba o tym, że i tam podniosły się stawki za pracę. A pracowników zza wschodniej granicy nasze firmy zatrudniają kilkaset tysięcy. To wpłynie choćby na wzrost kosztów pracy – mówił red. Budzisz.

Przypominamy, że już pod koniec maja 2023 r. PZPB i OIGD wysłały do ministra Andrzeja Adamczyka pismo z wnioskiem o podjęcie pilnych działań, które będą prowadzić do urealnienia limitu waloryzacji w zawartych umowach, dla których oferty składane były przed 24 lutego 2022 r. Znane na dzisiaj wskaźniki uzasadniają zwiększenie tego limitu z 10 proc. do poziomu 20 proc., co mimo jego podniesienia nadal będzie oznaczało, że strona publiczna wciąż przenosi na przedsiębiorców 50 proc. odpowiedzialności za wzrost kosztów. www.pzpb.com.pl

Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury wielokrotnie podnosili, że w odniesieniu do kontraktów realizowanych limit 10 proc. może ulec zmianie, o ile będzie niewystarczający dla zrównoważenia zmian cen, których nie można było uwzględnić w ramach ofert składanych przed 24 lutego 2022 r. Takie działanie będzie również w pełni zgodne z zawartymi aneksami, w myśl których – pomimo zwiększenia limitu waloryzacji do 10 proc. – strony nie wyłączyły jakichkolwiek dalszych roszczeń mających źródło w zmianach cen wskutek wojny na Ukrainie.

Do apelu o zmianę wartości waloryzacji kontraktów infrastrukturalnych przystąpiły kolejne organizacje branżowe: Pracodawcy RP, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego oraz Forum Kolejowe Railway Business Forum. Niestety Ministerstwo Infrastruktury nadal nie zaproponowało terminu spotkania z przedstawicielami sektora.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Powrót na górę