Zielony wodór z turbiny wiatrowej

Zielony wodór z turbiny wiatrowej

Umowę dotyczącą rozwoju projektu produkcji zielonego wodoru przy użyciu morskiej turbiny wiatrowej podpisały PGE SA i GE (GE Wind France SAS i GE Power Sp. z o.o.). Wodór wytwarzany będzie w elektrolizerze wykorzystującym energię elektryczną produkowaną z testowanego najnowszego modelu turbiny wiatrowej. Ten system produkcji wodoru będzie można w przyszłości zaimplementować w projektach morskich farm wiatrowych realizowanych przez PGE. Pozwoli to na pełne wykorzystanie energii produkowanej z wiatru w sytuacjach, gdy podaż energii będzie przekraczała bieżące zapotrzebowanie w Krajowym Systemie Energetycznym.

„Na przyznanych PGE obszarach na Morzu Bałtyckim możliwe jest wybudowanie ponad 7 GW mocy, co pozwoli nam dostarczać ok. 26 TWh energii, która może być wykorzystywana również do produkcji zielonego wodoru. Uzyskany wodór może zostać wykorzystany jako alternatywne paliwo w transporcie kolejowym i drogowym, w ciepłownictwie lub znaleźć zastosowanie w przemyśle ciężkim, przyczyniając się do jego dekarbonizacji” - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

– Cenimy sobie naszą długoletnią współpracę z PGE w szerokim zakresie tematów energetycznych. Z niecierpliwością czekamy na bliską współpracę, aby zbadać, w jaki sposób możemy wykorzystać naszą technologię morskiej energetyki wiatrowej, aby wesprzeć PGE w realizacji celów związanych z bezpieczeństwem energetycznym i dekarbonizacją poprzez produkcję zielonego wodoru – powiedział Sławomir Żygowski, prezes zarządu GE Polska.


PGE będzie rozwijać kompetencje w zakresie produkcji wodoru z energii pochodzącej z morskich farm wiatrowych, co umożliwi realizację celu strategicznego Grupy PGE w zakresie osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku oraz zbudowanie przewagi konkurencyjnej GK PGE w obszarze morskiej energetyki wiatrowej.
Ponadto projekt wspiera również realizację celów określonych w Polskiej Strategii Wodorowej, a w przyszłości umożliwi rozszerzenie portfela oferowanych przez Grupę PGE produktów o zielony wodór.
W 2024 roku PGE wraz z GE planują ubiegać się o wsparcie dla projektu z funduszy krajowych i unijnych oraz pozyskiwać niezbędne pozwolenia i decyzje administracyjne.

Inf. PAP Media Room

Powrót na górę