Koniec sporów o naruszenie patentów

Manitou BF i J.C. Bamford Excavators Limited za obopólnym porozumieniem podjęły decyzję o zakończeniu wszelkich postępowań w sprawie o naruszenie patentów. Spory wszczęte w maju 2017 r. dotyczyły trzech patentów europejskich i doprowadziły do ​​szeregu postępowań sądowych prowadzonych we Francji, Wielkiej Brytanii i Włoszech.

Jak czytamy w nadesłanym nam przez Manitou Group komunikacie prasowym – „Zakończenie tych sporów nie ma wpływu na obecną i przyszłą działalność obu firm ani na charakterystykę produktów sprzedawanych przez każdą z nich”

Inf. prasowa Manitou Group

Powrót na górę