Zmiany w zarządzie Grupy Manitou.

W ciągu ostatnich pięciu lat francuska firma odnotowała wzrost sprzedaży (+50%) i zatrudnienia (+30%). Jak podkreślono w komunikacie firmy, te imponujące wyniki osiągnięto w świecie ciągłych zmian, w którym najważniejsze są obecnie kwestie środowiskowe, społeczne, cyfrowe i ludzkie. Aby sprostać tym wyzwaniom, kontynuując transformację, Grupa Manitou zdecydowała się na reorganizację swojego zarządu. Utworzono dwa nowe stanowiska: dyrektora ds. transformacji i zarządzania oraz dyrektora finansowego. Stanowiska te zajmą odpowiednio: Hervé Rochet i Céline Brard.

– W związku z silnym rozwojem naszej firmy i rosnącymi wyzwaniami w zakresie zrównoważonego rozwoju, zdecydowałem się dostosować organizację naszego zarządu – komentuje Michel Denis, prezes i dyrektor generalny Manitou Group. – Zmiana ta odpowiada dwóm potrzebom: po pierwsze wzmocnieniu zarządzania strategicznego i finansowego naszej działalności, a po drugie przyspieszeniu transformacji naszej i naszych interesariuszy poprzez przewidywanie i wspieranie zmian i potrzeb naszego społeczeństwa.

Inf. prasowa Manitou Group

Powrót na górę