Intermat: Innovation Award dla Open-S

Intermat:  Innovation Award dla Open-S

Open-S, otwarty standard branżowy automatycznych szybkozłączy do koparek, został nagrodzony Innovation Award targów Intermat 2024 w kategorii robót ziemnych, wyburzeń i transportu. Ideą Open-S jest zapewnienie globalnej wymienności między szybkozłączami, tiltrotatorami i narzędziami roboczymi różnych producentów. Przez cały czas trwania targów w stoisku firmy Steelwrist, członka-założyciela Open-S Alliance, można było dowiedzieć się o najnowszych osiągnięciach w globalnym standardzie branżowym Open-S i porozmawiać z przedstawicielami i członkami Open-S Alliance.

– Globalny standard branżowy Open-S jest korzystny zarówno dla właściciela maszyny, jak i dla całej branży. Dąży do zapewnienia właścicielom maszyn swobody wyboru między producentami i nie jest zamknięty w jednym zastrzeżonym rozwiązaniu – powiedział Stefan Stockhaus, dyrektor generalny Steelwrist.

Powrót na górę