Najbezpieczniej z Volvo

Najbezpieczniej z Volvo

Volvo Construction Equipment konsekwentnie realizuje wizję „zero wypadków” i wprowadza system antykolizyjny dla ładowarek kołowych Volvo – funkcję automatycznego hamowania, która wspomaga reakcje operatora i zmniejsza ryzyko oraz ogranicza skutki kolizji podczas pracy na biegu wstecznym. Jest to pierwszy tego typu system oferowany przez producenta maszyn oryginalnych (OEM). Jego działanie polega na automatycznym załączaniu hamulca zasadniczego, gdy ładowarka na biegu wstecznym zbliży się do dowolnej przeszkody – w ten sposób system pomaga operatorowi, ostrzegając go o zagrożeniu i konieczności reakcji.

Jeśli wziąć pod uwagę fakt, że 40–50% czasu pracy ładowarek kołowych odbywa się na biegu wstecznym, system antykolizyjny będzie niezwykle wartościowym rozwiązaniem dla operatorów i kierowników robót.  Choć w zamierzeniu nie zwalnia operatora z obowiązku przestrzegania zasad bezpieczeństwa, jest inteligentnym narzędziem, które zmniejsza ryzyko wypadków na terenie robót.

Działanie systemu polega na wykrywaniu ryzyka kolizji i reagowaniu na nie poprzez automatyczne załączenie hamulców na 2–3 sekundy w celu zmniejszenia prędkości przed uderzeniem lub całkowitego zatrzymania maszyny i uniknięcia incydentu. Załączenie hamulców jest dla operatora sygnałem, że powinien zareagować. 
Dodatkowo, aby ułatwić usypywanie hałd, system zapamiętuje nachylenie zbocza, pod jakie ostatnio podjeżdżała maszyna, i pozwala operatorowi zjechać tyłem bez niepożądanej aktywacji hamulców. System można również przejściowo dezaktywować na czas pracy w szczególnych warunkach. 
Funkcja antykolizyjna działa tylko wtedy, gdy ładowarka kołowa jedzie na biegu wstecznym z prędkością 3–15 km/h (1,86–9,32 mili/h), niezależnie od przełożenia. Należy do kategorii systemów asystujących, które — choć z pewnością sprzyjają bezpieczeństwu — nie są w stanie całkowicie wyeliminować ryzyka wypadku. Dlatego Volvo CE zawsze podkreśla, jak ważne jest przestrzeganie przez operatorów zasad bezpieczeństwa. 
Opracowany wewnętrznie w firmie Volvo CE i objęty wnioskiem patentowym system antykolizyjny dla ładowarek kołowych Volvo jest instalowaną fabrycznie opcją dostępną w modelach L110H/L120H ze skrzynią biegów OptiShift, L150H, L180H, L220H, L260H oraz L200H High Lift. 
Wymaga zainstalowania radarowego systemu wykrywania i jest kolejną pozycją na długiej liście oferowanych przez Volvo CE funkcji, opcji i usług, które podnoszą poziom bezpieczeństwa na terenie robót i ograniczają nieplanowane przerwy w pracy ładowarek kołowych. 

Informacja prasowa i zdjęcia: Volvo CE

Powrót na górę