Niskoemisjyne cementy i betony Lafarge

Niskoemisjyne cementy i betony Lafarge

Lafarge, producent innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań budowlanych, należący do Grupy Holcim, uzyskał Deklarację Środowiskową Typu III EPD (ang. Environmental Product Declaration) dla niskoemisyjnych cementów i betonów produkowanych w Polsce. Dokumentacja została wydana przez Instytut Techniki Budowlanej. To kolejny krok w zielonej transformacji firmy, który zapewnia wykonawcom dostęp do certyfikowanych, niskoemisyjnych materiałów dla zrównoważonego budownictwa.

Deklaracje EPD zawierają informacje o oddziaływaniu materiałów budowlanych na środowisko, są oparte na normie EN 15804 i zweryfikowane przez zewnętrznego audytora.
Dzięki deklaracji EPD klienci używający materiałów Lafarge mają wiedzę o ich śladzie węglowym, wpływie na środowisko oraz o tym, jakie zasoby naturalne zostały zużyte przy ich produkcji. Na tej podstawie mogą m. in. dokonać oceny całego cyklu życia budynku lub budowli (eng. LCA - Life Cycle Assesment). Pozwoli to już na etapie projektu planować w sposób zrównoważony i trwały, z myślą o przyszłych emisjach, które powstaną w fazie eksploatacji. Poza tym wykorzystywanie cementów i betonów z deklaracją środowiskową typu III zwiększa liczbę punktów w procesie zielonej certyfikacji budynków w zakresie certyfikacji BREEAM oraz LEED. Co więcej, wykorzystując materiały z potwierdzoną wartością śladu węglowego, klient może również uzyskać deklaracje EPD na swoje własne produkty – mówi Dariusz Kuryś, Segment Marketing Manager Lafarge w Polsce.

Wśród produktów Lafarge, dla których przygotowano deklaracje EPD, są cementy z rodziny ECOPlanet, które mają mniejszą emisję CO2 o co najmniej 40 proc. oraz cementy Dynamik i Dynamik SP, przeznaczone dla producentów prefabrykatów. W procesie produkcji tych cementów nie powstają żadne produkty uboczne, które należy uwzględnić w osobnej deklaracji, a do ich wytwarzania wykorzystywane są surowce pochodzące z recyklingu lub odzysku. Oprócz cementów, deklaracje środowiskowe zostały przygotowane również dla niskoemisyjnych betonów pod marką ECOPact, które zapewniają do ok. 50 proc. mniej emisji CO2 w porównaniu do betonów tradycyjnych.

Szacuje się, że 40 proc. emisji CO2 powstaje podczas wznoszenia i eksploatacji budynków. Wartość emisji, całkowity wpływ gazów cieplarnianych na środowisko, w tym na globalne ocieplenie, określa współczynnik globalnego ocieplenia (ang. Global Warming Potential - GPW). Informacja o wartości GPW stanowi podstawę deklaracji środowiskowej i jest kluczową dla budownictwa niskoemisyjnego. Daje ona możliwość porównywania wartości GWP dla różnych materiałów, a także pozwala na redukcję emisji w różnych sektorach.

Wprowadzając na rynek materiały budowlane, które z jednej strony są mniej emisyjne, a z drugiej zapewniają konkurencyjne parametry techniczne, Lafarge przyczynia się do rozwoju zrównoważonego budownictwa w Polsce. Firma postawiła sobie ambitny cel - do 2030 roku zmniejszyć poziom emisji CO2 o 55 proc. z każdej tony cementu porównaniu z 1990 rokiem. Wiąże się to również z wprowadzeniem na rynek niskoemisyjnych rozwiązań budowlanych, które znajdują zastosowanie w ekologicznych projektach deweloperskich.

Inf. prasowa Lafarge

Powrót na górę