Rozpoczęła się budowa największej inwestycji w branży wodno-ściekowej

Rozpoczęła się budowa największej inwestycji w branży wodno-ściekowej

Na terenie zakładu produkcyjnego ORLEN S.A. w Płocku uroczyście wbito pierwszą łopatę pod budowę stacji uzdatniania i demineralizacji wody wiślanej. Kontrakt na zaprojektowanie i budowę obiektów realizuje SEEN Technologie Sp. z o.o. w konsorcjum z ATREM S.A. Projekt realizowany jest w systemie zaprojektuj i zbuduj, a jego wartość to blisko 1,27 miliarda złotych netto. Inwestycja ma na celu zabezpieczenie potrzeb infrastruktury produkcyjnej w najwyższej jakości wodę procesową oraz ochronę środowiska naturalnego.

Węzeł wstępnego przygotowania i dekarbonizacji wody o wydajności ponad Q=5300m3/h, realizowany z wykorzystaniem koagulacyjno-sedymentacyjnych i dekarbonizacyjnych reaktorów wielokomorowych oraz filtracji piaskowej,
Stacja demineralizacji wody o wydajności Q=700m3/h, gdzie do procesu odsalania wody zastosowane zostaną m.in. procesy ultrafiltracji, odwróconej osmozy i elektrodejonizajcji.
Stacja uzdatniania kondensatu - modernizacja i rozbudowa (SUK) z zastosowaniem technologii wymiany jonowej do wydajności Q=1200m3/h.
Węzeł odwadniania osadów podekarbonizacyjnych i pokoagulacyjnych z wykorzystaniem pras komorowych. 

Inf i zdjęcia: PAP Media Room

Powrót na górę