TOGETAIR 2024

TOGETAIR 2024

W dniach 22 i 23 kwietnia stolica Polski po raz kolejny stała się centralnym punktem globalnej dyskusji o klimacie. Eksperci z różnych dziedzin, reprezentujący świat biznesu, administracji, nauki, organizacje pozarządowe oraz media, zebrali się po raz piąty, by wspólnie poszukiwać rozwiązań na rzecz ochrony naszej planety. W prestiżowej przestrzeni Varso Place w Warszawie, najwyższym budynku Unii Europejskiej, rozbrzmiały głosy zaangażowanych w walkę o klimat. Wśród tematów debat pojawiło się także budownictwo.

Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny TOGETAIR to cykliczne wydarzenie, którego celem jest zbudowanie przestrzeni służącej wymianie idei, współpracy na rzecz ochrony środowiska, osiągnięciu celów klimatycznych oraz wspieraniu ambitnych, racjonalnych ekonomicznie i społecznie inicjatyw polskiej polityki klimatycznej. Dwudniowe wydarzenie, którego organizatorami są Fundacja Czyste Powietrze oraz Fundacja Pozytywnych Idei, realizowane jest w formule hybrydowej, w trzech studiach telewizyjnych.

Każda scena to miejsce intensywnych dyskusji, które mają na celu zidentyfikowanie kluczowych wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi i środowiskowymi oraz poszukiwanie skutecznych rozwiązań. Poprzez wymianę wiedzy, inspirujące prelekcje i panelowe debaty, uczestnicy TOGETAIR 2024 wspólnie dążą do wypracowania strategii, które pozwolą nam zachować równowagę między rozwojem a ochroną naszej planety dla przyszłych pokoleń.

CLIMATE CARE

Czas dynamicznych zmian niesie ze sobą konieczność wypracowania odpowiednich rozwiązań. Istotna jest nie tylko ewaluacja skutków podejmowanych w tym zakresie inicjatyw, ale także umiejętne kształtowanie polityki ochrony środowiska przy wsparciu innowacyjnych metod i przemyślanych strategii. To właśnie ten aspekt stał się tematem przewodnim CLIMATE CARE – jednej z trzech scen utworzonych w ramach Międzynarodowego Szczytu Klimatycznego TOGETAIR 2024. Na tej scenie podjęto również między innymi takie tematy, jak dekarbonizacja, zrównoważone budownictwo, Gospodarka Obiegu Zamkniętego czy troska o jakość powietrza, zasoby wody i bioróżnorodność. Eksperci dotknęli także szeregu kwestii, w tym przyszłości polskiej gospodarki w kontekście redukcji CO2 oraz neutralności klimatycznej. Został również poruszony temat polskiego atomu, NexGenerationEU i zmiany w branży budowlanej.

BUSINESS CONNECT

Na tej scenie eksperci podjęli tematy związane m.in. z odpowiedzialnością przedsiębiorców wobec działań wpływających na środowisko, rynkami energii czy finansowaniem zrównoważonego rozwoju i rolą automatyzacji procesów. Eksperci skupiali się również na strategiach gospodarczych, zdrowiu publicznym oraz neutralnych klimatycznie usługach i budynkach. Perspektywa smart city i wyzwania związane z zasobami były także omawiane.

Scenę BUSINESS CONNECT zamknął temat związany z zasobami. W ramach panelu poświęconego pierwiastkom ziem rzadkich, eksperci dyskutowali na temat tego, jak dostęp do surowców krytycznych wypływa na aspekty gospodarcze. Dyskusję moderowała Agata Śmieja, prezeska Fundacji Czyste Powietrze.

FUTURE COOPERATION

Trzecia scena skupiła się na wykorzystaniu innowacyjnych technologii i przemyślanych rozwiązań wobec zmian klimatycznych, a także roli innowacji i globalnych trendów w przyszłości naszej planety. Dyskusje koncentrowały się na technologiach wspierających ESG, wodorze, OZE oraz zmianach w modelu inwestycji, z myślą o działaniach na rzecz środowiska i klimatu. Panel pt. „O co walczą rolnicy? Nowy Zielony Ład w rolnictwie i przetwórstwie żywności?” rozbudził gorące emocje, stając się miejscem wymiany zdań i cennych spostrzeżeń.

Różne perspektywy – jeden cel: wspólne działanie na rzecz środowiska i klimatu. Trzy sceny tematyczne, dwa dni intensywnych rozmów, ponad 30 paneli dyskusyjnych, które stały się areną wymiany międzynarodowych idei, a także szkolenia, okrągłe stoły i gorące krzesła – tegoroczna edycja TOGETAIR 2024 z pewnością rzuciła nowe światło na kluczowe i najbardziej aktualne kwestie dotyczące zrównoważonej przyszłości.

Źródło informacji: Biuro Prasowe Szczytu Klimatycznego TOGETAIR 2024

Powrót na górę