Beton, który przepuszcza wodę

Beton, który przepuszcza wodę

Betonoza stała się negatywnym symbolem rewitalizacji polskich miast i miasteczek. Źródeł zjawiska należy jednak dopatrywać się nie tyle w materiale a sposobie jego wykorzystania – zapewnia nas Lafarge. Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań pozwala ograniczyć ślad węglowy budynków, zaś nowatorskie materiały umożliwiają między innymi odpływ wody z powierzchni i pochłanianie emisji. Naukowcy i producenci betonów opracowali nawierzchnie przepuszczalne, tworząc materiały budowlane w oparciu o recykling odpadów. Przykładem jest wodoprzepuszczalny beton Hydromedia. W jego przypadku spoiwem dla kruszywa jest gęsta pasta, z niewielkim wypełnieniem zaprawą.

– Branża materiałów budowlanych należy do najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki. Już w tej chwili dysponujemy rozwiązaniami takimi jak beton Hydromedia – mówi Xavier Guesnu, prezes Zarządu Lafarge w Polsce. – Zapobiega on problemom związanym z retencją, w tym utrudnieniom w odprowadzaniu wody. Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań materiałowych pozwala na poprawę odprowadzenia wody do kanalizacji bądź bezpośrednio do gruntu. Trzeba jednak zastosować odpowiednie materiały budowlane.

Przykładem zastosowania betonu Hydromedia jest rewitalizacja Fabryki Norblina w Warszawie. Wiązała się ona z szeregiem wyzwań budowlanych, a jednym z nich było właśnie odprowadzenie wody z powierzchni. Lafarge pomógł się z nim uporać w sposób definitywny, a jednocześnie proekologiczny dzięki podbudowie do odwodnień bazującej na betonie Hydromedia.
Dzięki wodoprzepuszczalności Hydromedia pozwala tworzyć niezbędną infrastrukturę przy jednoczesnym zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju i działaniu proekologicznym. Pozwalając na szybkie odprowadzenie wody deszczowej do gruntu lub systemu kanalizacji, zapewnia się dostarczanie jej roślinom, co ma szczególne znaczenie zwłaszcza w obszarach gęsto zabudowanych. Tym samym Hydromedia pozwala na umiejętne połączenie betonu z potrzebą tworzenia zielonej tkanki miejskiej.

Innymi przykładami materiałów betonowych, które mogą zostać zastosowane w otoczeniu miejskim z pożytkiem dla środowiska i mieszkańców, są beton o właściwościach fotokatalitycznych, który pochłania z powietrza spaliny samochodowe albo beton projektowany dla druku 3D, który umożliwi szybsze i bardziej ekologiczne stawianie budynków.

Inf. prasowa Lafarge

Powrót na górę