Apel branży cementowej

Apel branży cementowej

Wojna na Ukrainie i rosnące stopy procentowe spowodują w Polsce ograniczenie inwestycji, co przełoży się na spadek produkcji cementu o 1,6% O takich prognozach mówiono podczas podczas konferencji prasowej Stowarzyszenia Producentów Cementu (SPC), która odbyła się 20 kwietnia 2022 r. Sektor cementowy wspólnie z budowlanym odpowiadają w Polsce za 8% PKB i blisko 2 mln miejsc pracy. W 2021 r. wyprodukowano w Polsce 19,3 mln ton cementu.

Rok 2022 r. zaczął się bardzo dobrze. W styczniu i lutym branża cementowa wyprodukowała o 51,5% więcej cementu r/r. Na bardzo dobre wyniki złożyły się: łagodna zima oraz dobra koniunktura w gospodarce i budownictwie, rozkręcona jeszcze w 2021 r.
„Według najnowszej prognozy IPiAG (z kwietnia 2022 r.), wzrost niepewności związany z wojną na Ukrainie i rosnące stopy procentowe będą skutkować ograniczeniem inwestycji w polskiej gospodarce w 2022 r., co przełoży się na spadek produkcji cementu do 19 mln ton (-1,6% r/r)” - poinformował Krzysztof Kieres, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu.
Zapewnienie ciągłości i bezpieczeństwa dostaw cementu oraz betonu jest krytycznie ważne dla realizacji zarówno inwestycji publicznych jak i prywatnych.
„Przemysł cementowy w Polsce jest kluczową i strategiczną branżą gospodarki, a polską racją stanu powinno być wspieranie branży cementowej. Apelujemy o to do naszego rządu” - tłumaczył Krzysztof Kieres.
Wojna zbiegła się z innymi wyznaniami dla branży cementowej i budownictwa spowodowanymi m.in. inflacją, która w marcu sięgnęła kilkunastu procent, wzrostem cen surowców, rekordowymi cenami paliw (zwłaszcza oleju napędowego), rekordowymi cenami energii elektrycznej i pozwoleń na emisję CO2.
Jak przełożyć realny wzrost kosztów produkcji na zapisy w umowach kontraktowych?
„W obliczu tak lawinowo rosnących cen branża cementowa apeluje o ratunek i adekwatną do podwyżek waloryzację warunków kontraktów. Branża cementowa popiera stanowisko wykonawców dotyczące konieczności waloryzacji umów kontraktowych w budownictwie infrastrukturalnym, ogólnym i mieszkaniowym” - mówił Włodzimierz Chołuj, członek zarządu SPC.
Nawet 35% kosztów produkcji cementu w Polsce stanowi energia elektryczna, której koszt wzrósł o ponad 100%, co znacznie rzutuje na konkurencyjność sektora cementowego.
„Fundamentalne dla branży cementowej jest wpisanie jej na listę przedsiębiorstw energochłonnych, które w związku z sytuacją rynkową mogą ubiegać się o rekompensaty kosztów pośrednich, związanych z reformą EU ETS” - mówił Andrzej Reclik, członek zarządu SPC.
By ponad podziałami politycznymi wspierać rozwój przemysłu cementowego jako kluczowego sektora polskiej gospodarki i koordynować działania legislacyjne związane z jego rozwojem, grupa posłów reprezentująca wszystkie ugrupowania polityczne powołała w kwietniu br. Zespół Parlamentarny ds. Rozwoju Przemysłu Cementowego w Polsce. Przewodniczącym zespołu został poseł Andrzej Szejna.
Branża cementowa w Polsce dąży do osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 r.
„Obecnie Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej, na zlecenie SPC, realizuje program badawczy możliwości technicznych wychwytywania CO2 w cementowniach, jego przesyłania, składowania lub wykorzystywania. Wnioski z programu przedstawimy już jesienią br. podczas debaty publicznej” - mówił Dariusz Gawlak, wiceprzewodniczący SPC.
Źródło informacji: Stowarzyszenie Producentów Cementu

 

Powrót na górę