Przełomowy beton bezemisyjny

Przełomowy beton bezemisyjny

W budynku handlowo-usługowym w Seattle (USA) po raz pierwszy wylano przełomowy ekologiczny beton bez cementu. Jak podaje jego producent, firma C-Crete Technologies, użycie jednej tony tego materiału zamiast cementu portlandzkiego oznacza mniejszą o 1 tonę emisję dwutlenku węgla. Nowy beton stopniowo pochłania także CO2 z powietrza. Jest bezpośrednim zamiennikiem cementu portlandzkiego, spełnia normy przemysłowe, a jego koszt jest zbliżony do kosztów konwencjonalnego betonu. To pierwsza tego typu innowacja w branży budowlanej.

Około 60 ton betonu bez zawartości cementu wylano w Seattle na fundamenty i ściany oporowe podczas adaptaccji 120-letniego zabytkowego budynku z cegły. Beton zastosowany został w ramach wzmacniania odporności sejsmicznej budynku.

Beton, charakteryzujący się doskonałą ciekłością, został wpompowany, osiągając wytrzymałość na obciążenia rzędu 5000 funtów na cal kwadratowy, wyższą niż standard ASTM około 4000 psi do większości zastosowań betonu do celów mieszkalnych, handlowo-usługowych i infrastrukturalnych. Spełnia on również główne standardy branżowe, wykazując się wyjątkową trwałością - odpornością na cykle zamrażania i rozmrażania, reakcje alkaliczno-krzemionkowe oraz na wnikanie chlorków i kwasów. Jest także kompatybilny z konwencjonalnymi domieszkami do betonu, umożliwiając wykorzystanie w ramach dotychczas stosowanych metod budowlanych.

– Bardzo się cieszymy, że możemy wprowadzić na rynek nasz beton bez cementu, który stanowi przełom w zrównoważonym budownictwie – powiedział prezes C-Crete Rouzbeh Savary – Nasze spoiwo jest bezpośrednim zamiennikiem cementu portlandzkiego, który znacznie obniża emisję dwutlenku węgla. Biorąc pod uwagę, że nasz produkt spełnia normy przemysłowe i jego koszt jest zbliżony do konwencjonalnego betonu, stanowi on początek całkowicie nowej ery w budownictwie.

C-Crete Technologies jest czołową firmą z branży materiałoznawczej zaangażowaną w wynajdowanie, konstruowanie i wdrażanie na szeroką skalę nowej generacji materiałów infrastrukturalnych o ultra niskim lub ujemnym śladzie węglowym. Koncentrując się na poszanowaniu środowiska i innowacyjności technologicznej C-Crete stawia sobie za cel sprostanie globalnym wyzwaniom w zakresie zmian klimatycznych, jednocześnie dostarczając materiały do codziennego użytku na szeroką skalę.

C-Crete skorzystało z produktów Heidelberg Materials.

Inf. prasowa C-Crete Technologies
PAP Media Room

Zobacz także: www.ccretetech.com

Powrót na górę