Niskoemisyjne spoiwo drogowe

Niskoemisyjne spoiwo drogowe

Hydrauliczne spoiwo drogowe CONECTON HSD E 24 to nowość w ofercie Cemex Polska. Produkowane w Cementowni Chełm spoiwo przeznaczone jest do stosowania w segmencie infrastruktury drogowej orazgeotechnice. CONECTON HSD E 24 zalicza się do rodziny spoiw hydraulicznych o wysokiej wytrzymałości wczesnej. Produkt przeznaczony jest do stabilizacji i ulepszania podłoża dróg i placów manewrowych, wykonywania podbudów pomocniczych i zasadniczych, również w przypadku trudnych warunków gruntowych.

Jest to produkt, w skład którego wchodzi głównie klinkier cementu portlandzkiego oraz nieklinkierowe składniki mineralne, takie jak popioły lotne.
W takcie stabilizacji gruntów podmokłych spoiwo CONECTON HSD E 24 wykazuje wysoką aktywność hydrauliczną. Obecność klinkieru wpływa korzystnie na parametry wytrzymałościowe podbudów i stabilizacji. Składniki nieklinkierowe wspomagają proces osuszania i stabilizacji gruntów o wysokiej zawartości wody.
Produkt odznacza się niższą o ponad 50% emisyjnością, liczoną jako ekwiwalent CO2 na tonę spoiwa w porównaniu z cementami typu CEM II B-V. To kolejne rozwiązanie wspierające gospodarkę o obiegu zamkniętym dla zrównoważonego budownictwa, które stanowi element strategii Cemex „Future in Action”.

⁃ Cemex Polska ma bogate doświadczenie w produkcji i aplikacjach spoiw drogowych do ulepszania i stabilizacji podłoża w budownictwie infrastrukturalnym czy geotechnicznym. Stabilizacja gruntów, osuszanie i przystosowanie terenów pod budowę dróg, parkingów czy nasypów kolejowych wymaga zastosowania odpowiednich materiałów i technologii. Spoiwo CONECTON HSD E 24 od Cemex wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom - mówi Sebastian Soin, dyrektor sprzedaży w Segmencie Infrastruktury w Cemex Polska.

Inf. prasowa Cemex Polska

Powrót na górę