Decyzje ZRID – plany na 2024 rok

Decyzje ZRID – plany na 2024 rok

W tym roku GDDiK planuje złożenie wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla 33 odcinków dróg krajowych o łącznej długości ponad 466 km. Od początku roku otrzymała trzy decyzje ZRID dla odcinków o łącznej długości 35,5 km. Ponadto GDDKiA zakłada, że w 2024 r. uzyska jeszcze decyzje ZRID dla 40 odcinków o długości ok. 496 km. Jest to między innymi poszerzenie autostrady A2 o dodatkowy pas od węzła Łódź Północ do węzła Konotopa.

Gdy inwestycja drogowa realizowana jest w systemie Projektuj i buduj, po odebraniu Koncepcji programowej (KP) lub Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami KP, GDDiK ogłasza przetarg na wyłonienie wykonawcy zarówno projektu, jak i budowy danej inwestycji. W ten sposób realizuje większość przyszłych dróg. Wykonawca opracowuje potrzebną dokumentację, składa wniosek o wydanie decyzji ZRID, a po jej otrzymaniu rozpoczyna prace.
W przypadku inwestycji realizowanych w systemie tradycyjnym, GDDKiA najpierw wybiera w przetargu biuro projektowe, którego zadaniem jest opracowanie dokumentacji potrzebnej do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID. Oprócz projektu budowalnego opracowywany jest również projekt wykonawczy, a po uzyskaniu decyzji ZRID w odrębnym przetargu wybierany jest wykonawca inwestycji, który zrealizuje ją w terenie.

GDDiK planuje złożenie wniosków dla 33 odcinków dróg o łącznej długości ok. 466 km. Tak wygląda to w podziale na poszczególne województwa:

woj. podlaskie (dwa odcinki o długości ok. 21,8 km)
S19 Czarna Białostocka - Białystok Północ
S19 Białystok Północ - Dobrzyniewo

woj. kujawsko-pomorskie (jeden odcinek o długości ok. 11,9 km)
S10 Toruń Zachód - Toruń Południe

woj. świętokrzyskie (cztery odcinki o długości ok. 63,6 km)
DK9 obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego
S74 Kielce Zachód - Kielce (DK73)
S74 gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego - Mniów
S74 Łagów - Opatów

woj. małopolskie (cztery odcinki o długości ok. 37,7 km)
DK7 przebudowa układu drogowego Kraków - Libertów – Gaj
DK79 rozbudowa od gr. woj. świętokrzyskiego i małopolskiego do Krakowa - z podziałem na III fragmenty

woj. lubelskie (cztery odcinki o długości ok. 61,7 km)
S12 Piaski - Dorohucza
S12 Dorohucza - Chełm Zachód
S12 Chełm - Dorohusk
DK74 obwodnica Gorajca

woj. łódzkie i mazowieckie (jeden odcinek o długości 92,2)
A2 Łódź Północ - Konotopa poszerzenie autostrady o dodatkowy pas ruchu

woj. warmińsko-mazurskie (jeden odcinek o długości ok 3,2)
DK65 obwodnica Gąsek

woj. podkarpackie (jeden odcinek o długości ok. 12,5 km)
S19 Domaradz – Iskrzynia

woj. zachodniopomorskie (sześć odcinków o długości ok. 60,3 km)
DK10 obwodnica Mierzyna
DK10 gr. państwa - Dołuje
S6 Kołbaskowo - Dołuje
S6 Dołuje - Police
S6 Police - Goleniów
DK22 obwodnica Szwecji

woj. mazowieckie (dwa odcinki o długości ok. 28,6 km)
S7 Czosnów – Kiełpin
DK53 rozbudowa Myszyniec – Kadzidło

woj. dolnośląskie (pięć odcinków o długości 58,6 km)
DK8 rozbudowa Szczytna - Kłodzko
DK8 rozbudowa gr. państwa - Duszniki Zdrój
S8 Kobierzyce Północ - Kobierzyce Południe
S8 Kobierzyce Południe - Jordanów Śląski
S8 Jordanów Śląski - Łagiewniki Zachód

woj. lubuskie (dwa odcinki o długości ok. 13,4 km)
DK2 dostosowanie odcinka byłego przejścia granicznego do parametrów autostrady
DK29 obwodnica Krosna Odrzańskiego

Od początku 2024 r. GDDiK otrzymała trzy decyzje ZRID dla odcinków o łącznej długości 35,5 km. Dwie z nich wydane przez Wojewodę Podlaskiego dotyczą DK66 obwodnicy Bielska Podlaskiego oraz drogi ekspresowej S19 Malewice - Chlebczyn. Trzecia zaś to decyzja wydana przez Wojewodę Śląskiego i dotyczyła DK78 obwodnicy Poręby i Zawiercia.

Do końca roku GDDiK planuje jeszcze uzyskanie decyzji ZRID dla 40 odcinków dróg o długości ok. 496 km. Tak wygląda to w podziale na poszczególne województwa:

woj. podlaskie (dwa odcinki o długości ok. 16,6 km)
S19 Dobrzyniewo - Białystok Zach
S19 Deniski - Haćki

woj. kujawsko-pomorskie (cztery odcinki o długości ok. 56 km)
S10 Bydgoszcz Południe - Bydgoszcz Emilianowo z rozbudową DK25
S10 Bydgoszcz Emilianowo - Solec
S10 Solec - Toruń Zachód
S10 Toruń Zachód - Toruń Południe

woj. śląskie (pięć odcinków o długości ok. 40 km)
S1 Kosztowy - Bieruń
S1 Bieruń - Oświęcim z obwodnicą Bierunia
DK78 obwodnica Pradeł
DK78 obwodnica Kroczyc
DK78 obwodnica Szczekocin i Goleniów

woj. świętokrzyskie (trzy odcinki o długości ok. 33,6 km)
S74 Mniów – Kielce Zachód
DK9 obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego (odc. Rudka – Jacentów)
DK73 obwodnica Morawicy i Woli Morawickiej

woj. małopolskie (jeden odcinek o długości ok .12,2 km)
DK79 rozbudowa gr. woj. świętokrzyskiego i małopolskiego – Kraków

woj. lubelskie (16 odcinków o długości 243,1 km)
A2 Biała Podlaska - Kijowiec
A2 Kijowiec - Dobryń
A2 Dobryń - granica państwa
S12 Piaski - Dorohucza
S12 Dorohucza - Chełm Zachód
S12 Chełm - Dorohusk
S17 Zamość Wschód - Zamość Południe
S17 Zamość Południe - Tomaszów Lubelski Północ
S17 Tomaszów Lubelski - Hrebenne
S19 gr. woj. mazowieckiego i lubelskiego - Międzyrzec Podlaski
S19 Międzyrzec Podlaski - Radzyń Podlaski
S19 Radzyń Podlaski - Kock
S19 obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej
S19 Kock - Lubartów Północ
S19 Lubartów Północ - Lublin
DK74 obwodnica Gorajca

woj. warmińsko-mazurskie (jeden odcinek o długości ok 3,2)
DK65 obwodnica Gąsek

woj. wielkopolskie (jeden odcinek o długości ok 5,9)
DK15 obwodnica Koźmina Wielkopolskiego

woj. podkarpackie (trzy odcinki o długości ok. 44,5 km)
S19 Dukla - Barwinek
S19 Domaradz - Iskrzynia
S19 Sokołów Małopolski - Jasionka (dobudowa II jezdni)

woj. zachodniopomorskie (trzy odcinki o długości ok. 29,7 km)
S6 Kołbaskowo - Dołuje
S6 Dołuje - Police
DK10 obwodnica Mierzyna

woj. mazowieckie (jeden odcinek o długości ok. 11,3 km)
DK50 obwodnica Kołbieli

Decyzja określa granice terenu przewidzianego do przejęcia pod budowę drogi i umożliwia rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za przejmowane na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości. Postępowanie administracyjne mające na celu ustalenie wysokości odszkodowania będzie prowadził właściwy dla danej inwestycji wojewoda. Powołani przez niego niezależni biegli - rzeczoznawcy majątkowi - oszacują wartość nieruchomości, co będzie podstawą do wydania decyzji odszkodowawczej. Ta zaś będzie podstawą dla GDDKiA do zapłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości.
Źródło informacji: GDDKiA


Źródło informacji: GDDiK

Powrót na górę