Spadli z 18 piętra...

Spadli z 18 piętra...

Na budowie hotelu w Warszawie przy ul. Grenadierów doszło we wtorek do groźnego wypadku. Pracujący na wysokości 18 piętra pracownik spadł piętro niżej, gdzie pracował inny mężczyzna, Razem spadli jeszcze o 4 piętra niżej, gdzie na szczęście już pozostali. Z tej wysokości zostali zabrani przez ratowników medycznych i w ciężkim stanie trafili do szpitala. Prawdopodobnie przyczyną wypadku było zarwanie się podestów. Jakie były przyczyny wypadku?

Szczegóły tego wypadku ustala obecnie policja, jak również inspekcja pracy. Jak wskazują dane GUSń co siedem dni na budowie ginie człowiek, a każdego dnia na polskich budowach odnotowywanych jest 13 wypadków przy pracy.
W latach 2016-2020 w budownictwie w wypadkach przy pracy poszkodowanych zostało 24,7 tys. osób, 240 osób straciło życie, a 354 odniosło ciężkie obrażenia. Według analiz Państwowej Inspekcji Pracy, w 2020 r. blisko 26,9% ogółu poszkodowanych, stanowiły osoby pracujące w budownictwie, a wśród poszkodowanych śmiertelnie osoby pracujące w sektorze budowlanym stanowiły aż 33,2%.
W związku z powyższym w latach 2022-2024 zaplanowano realizację 3-letniej strategii kontroli i prewencji Państwowej Inspekcji Pracy w budownictwie, której celem jest radykalne zmniejszenie występujących zagrożeń wypadkowych przy wykonywaniu prac budowlanych. Stałe oraz systematyczne kontrole i rekontrole podmiotów wykonujących prace budowlane, w zestawieniu z podejmowanymi przez inspektorów pracy środkami prawnymi oraz działaniami o charakterze profilaktycznym, będą miały za zadanie spowodować trwałą poprawę poziomu bezpieczeństwa pracy na polskich budowach. (mz)

Powrót na górę