Rząd zwiększył fundusze na drogi

Rząd zwiększył fundusze na drogi

Rada Ministrów zwiększyła 30 października limity finansowych inwestycji infrastrukturalnych ujętych w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku oraz Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Jest to konieczne w związku ze znacznym wzrostem wydatków ponoszonych przez wykonawców wynikających ze skutków agresji Rosji na Ukrainę. Ceny z ofert składanych przed wybuchem konfliktu na Ukrainie nie przystają do aktualnych kosztów.

– Podchodząc odpowiedzialnie do procesu realizacji inwetycji drogowych i wsłuchując się w postulaty branży rząd podjął decyzję o zwiększeniu limitów finansowych dla inwestycji zapisanych w PBDK do 2030 i w programie obwodnicowym. W ten sposób dbamy o zrównoważony rozwój Polski i walczymy z wykluczeniem komunikacyjnym – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Na realizację inwestycji związanych z Rządowym Programem Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) przeznacznych zostanie dodatkowo 2,6 mld złotych. Na realizację programu budowy 100 obwodnic przeznaczono dodatkowo 100 mln złotych.

Inf. Ministerstwo Infrastruktury

Powrót na górę